Bảo lãnh không tài sản bảo đảm dự thầu trên trang VNEPS

Bảo lãnh không tài sản bảo đảm dự thầu trên trang VNEPS

Sản phẩm áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu phát hành thư bảo lãnh để tham gia dự thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS) (trang web https://muasamcong.mpi.gov.vn)
Đối tượng khách hàng
Pháp nhân hoặc cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa quy định của sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Mục đích cấp tín dụng
Phát hành thư bảo lãnh dự thầu để tham gia đấu thầu các gói thầu được chào thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (VNEPS) (hiện tại là trang web https://muasamcong.mpi.gov.vn); …
Phương thức cấp tín dụng linh hoạt
Hạn mức tín dụng hoặc Từng lần
Thời hạn
  • Hạn mức: tối đa 12 tháng, 
  • Từng lần: theo yêu cầu của Hồ sơ/Thông báo mời thầu nhưng tối đa không vượt quá 24 tháng.
Tài sản đảm bảo
Không yêu cầu tài sản bảo đảm

Tiện ích vượt trội

  • Mức cấp lên đến 3 tỷ đồng (*)
  • Ký quỹ 0%
  • Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng
(*) Mức cấp tùy theo doanh thu của khách hàng

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Tỉnh/ Thành phố
Sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678