undefined

Báo cáo Phát triển bền vững OCB 2021

Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững

Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững đã và đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế trong những năm gần đây, trong đó, ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh; qua đó tạo nên sự liên kết và hỗ trợ chặt chẽ giữa ngân hàng và sự phát triển bền vững.

Trong chiến lược quốc gia, các chính sách từng thời kỳ, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tín dụng xanh đã được cụ thể hóa và là một trong những nội dung quan trọng. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của NHNN đối với các tổ chức tín dụng về việc hướng hoạt động cấp tín dụng theo xu thế chung bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, OCB luôn ý thức và hướng tới hoạt động kinh doanh gắn với môi trường và xã hội.

Từ năm 2012 đến nay, OCB đã được IFC tài trợ vốn để hỗ trợ phát triển các lĩnh vực ưu tiên và phát triển bền vững, khi đó OCB đã cam kết thực hiện tuân thủ đầy đủ các tiêu chí kiểm soát rủi ro về môi trường và xã hội do IFC ban hành. Cụ thể:

 • OCB đã áp dụng chính sách quản lý rủi ro môi trường và xã hội được lồng ghép vào cơ chế cho vay của OCB đối với Khách hàng ngay từ khi tiếp xúc đến giai đoạn phê duyệt cũng như quản lý Khách hàng sau khi cho vay. Đồng thời, OCB cũng có quy định riêng về khung chính sách và thủ tục quản lý rủi ro về môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng
 • Tất cả các khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại OCB đều được đánh giá mức độ rủi ro về môi trường và xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung cũng như từng dự án cụ thể nhằm đảm bảo:
  • OCB luôn tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.
  • OCB không tài trợ cho các khoản vay thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có tác động xấu đến môi trường và xã hội, các lĩnh vực nằm trong danh sách ngoại trừ của IFC.
  • Các Khách hàng/Dự án có yếu tố rủi ro về môi trường và xã hội đều phải có phương án/giải pháp khắc phục và cam kết từ Khách hàng về việc thực hiện các phương án/giải pháp này nhằm đảm bảo hoạt động của Khách hàng sẽ không gây ra những tác động bất lợi đối với môi trường và xã hội.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2020, OCB đã và đang thực hiện triển khai cấp tín dụng theo hướng tăng trưởng xanh, quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường xã hội, ưu tiên cấp tín dụng vào các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và các dự án sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoạt động kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường và xã hội. Cụ thể: OCB đã tham gia tài trợ các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện mặt trời áp mái, dự án điện gió) với tổng cam kết tài trợ khoảng hơn 10.000 tỷ đồng; OCB có các sản phẩm tín dụng chuyên biệt nhằm hỗ trợ cho các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn như: sản phẩm cho vay trồng cây công nghiệp tại Khu vực Gia lai, Đăk Lăk…

Trong thời gian tới, OCB tiếp tục rà soát để cải tiến và triển khai các chính sách thực hiện mục tiêu tín dụng xanh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; được cụ thể hóa bởi các định hướng dưới đây:

 • Tăng cường tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển (WB, IFC, ADB, JICA,...) để ưu tiên cho phát triển tín dụng xanh và phát triển bền vững.
 • Hỗ trợ nguồn vốn trung dài hạn tài trợ cho các khoản vay Dự án xanh (Năng lượng tái tạo: điện mặt trời, điện gió….); Công trình xanh (có giấy chứng nhận quốc tế EDGE, LOTUS, LEED, …); Phương tiện giao thông thân thiện môi trường: xe điện, cơ sở hạ tầng trạm sạc xe điện, …).
 • Rà soát, điều chỉnh các chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (đặc biệt là nông nghiệp xanh) nhằm đẩy mạnh tín dụng trong lĩnh vực này, góp phần phát triển bền vững ở khu vực nông thôn.

 

Văn hóa doanh nghiệp bền vững

Với những giá trị cốt lõi từ khi thành lập vào năm 1996, trong những năm qua đặc biệt là 10 năm gần đây, OCB đã chuyển mình thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Một trong những yếu tố quan trọng đem đến thành công cho chúng tôi chính là quản trị doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Mô hình quản trị hướng đến bền vững của OCB được tổ chức và quản lý tập trung theo chiều dọc với trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất là Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BĐH), Giám đốc khối/Trung tâm, Trưởng Phòng/Ban nghiệp vụ Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch (PDG), cho đến từng CBNV.

OCB tin rằng ưu thế, giá trị cạnh tranh giúp chúng tôi có được vị thế trên thị trường và tạo ra giá trị dài hạn chính là nguồn nhân lực. Tại OCB, chúng tôi tạo nên mối quan hệ win – win để mở ra cơ hội cùng nhau phát triển song song với hoạt động kinh doanh cũng như mang lại lợi ích cho từng CBNV.

Gia tăng sự gắn kết của nhân viên với tổ chức thông qua chính sách cổ phiểu thưởng ESOP, cơ chế lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn, bên cạnh đó là các hoạt động định kỳ như khám sức khỏe, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép, nghỉ chế độ, bảo hiểm...

Tính đến 31/12/2020, tổng số CBNV của OCB là 5.725 nhân sự.

Về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong năm 2020, OCB đã tổ chức 445 khóa học với 58.211 lượt tham gia, hoàn thành vượt 100% kế hoạch.

Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ quản lý nhằm nâng cao 3 nhóm năng lực trọng yếu gồm (i) năng lực quản lý kinh doanh; (ii) năng lực quản trị vận hành; (iii) năng lực lãnh đạo nâng cao.

Số hóa các quy trình và nghiệp vụ nhân sự trên nền tảng BPM.

100% quy trình thực hiện online, giảm 80% công việc giấy tờ, tốc độ xử lý hồ sơ tăng 50%.

 

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG

HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH

Tại OCB, các hoạt động chung tay vì môi trường được truyền thông và thực hiện xuyên suốt.

Tiết kiệm điện năng, đưa ra giải pháp tiêu thụ điện hiệu quả.

Tái sử dụng văn phòng phẩm: Sử dụng giấy 01 mặt để in ấn tài liệu tham khảo, in tài liệu 02 mặt

Ứng dụng CNTT vào hoạt động: sử dụng phần mềm quản lý văn bản online, tạo điều kiện cho các đơn vị trên toàn hệ thống truy cập, tìm kiếm văn bản liên tục qua Intranet. Tiết kiệm chi phí in ấn, phí chuyển phát nhanh qua bưu điện. Tăng cường họp trực tuyến, xây dựng các tài liệu online.

Tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh thân thiện với môi trường và xã hội, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, qua đó thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

 

Đẩy mạnh đầu tư vào các dự án năng lượng điện mặt trời, năng lượng tái tạo, cũng như mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm xanh với mục tiêu “Vì một môi trường, nền nông nghiệp xanh - sạch - an toàn”.

Triển khai nhiều chính sách ưu đãi trong việc cấp tín dụng xanh cho doanh nghiệp cá nhân, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Tin liên quan

Xem thêm

Tin tức mới nhất

Báo cáo Phát triển bền vững OCB 2021

Chủ đề liên quan

Hỗ trợ khách hàng
1800 6678