Trở lại trang trước

OCB triển khai chương trình dành riêng cho Doanh nghiệp nữ

05/01/2021

Theo thống kê từ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý đang chiếm khoảng 27% tổng số doanh nghiệp trên thị trường và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chính thức triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có doanh thu từ 400 tỷ trở xuống, do nữ làm chủ hoặc quản lý với nhiều ưu đãi hấp dẫn và vượt trội.