Trở lại trang trước

Thông báo thu giữ tài sản

16/07/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/05/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/06/2018

- Thông báo thu giữ tài sản- Ngày 02/07/2018

- Thửa đất số BD080496 (Sóc Trăng)

- Thông báo thu giữ tài sản - Khách hàng Nguyễn Mạnh Hải & Trần Văn Tuấn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/07/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/08/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 18/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/09/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 27/09/2018 - Công ty An Sơn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 5/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 8/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 9/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/10/2018 - Khách hàng Hà Văn Chính

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/10/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 05/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/11/2018 - Khách hàng Nguyễn Thị Thái Phượng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/11/2018

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/11/2018
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/12/2018
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/12/2018
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/01/2019 - Công ty văn hoa Việt Nga
Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/02/2019 - Khách hàng Vũ Thị Thu Hà

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/02/2019 - Công ty xây lấp và vật liệu công nghiệp
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/02/2019 - Công ty xây dựng Nam Sanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 22/02/2019 - Khách hàng Ông Võ Thanh Bình + Bà Đàm Tuyết Mai
Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/02/2019 - Khách hàng Ông Trần Văn Vĩnh + Bà Trần Ngọc Thi
Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/03/2019 - Khách hàng Ông Nguyễn Văn Tâm
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/03/2019 - Khách hàng Ông Nguyễn Văn Phịa và bà Lê Thị Cúc
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 08/03/2019 - Khách hàng Trương Ngọc Nhi
 - Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/03/2019 - Khách hàng Ông Nguyễn Văn Duy
 - Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/03/2019 - Khách hàng Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/03/2019 - Khách hàng Ông Lê Quang Minh và Bà Đỗ Thị Thu Thủy

Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/03/2019 - Khách hàng Trương Văn Ái
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/02/2019 - Khách hàng Ông Trần Vĩnh Khương
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/03/2019 - Khách hàng Bà Hà Thị Nhu
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/03/2019 - Khách hàng Ông Phan Văn Khánh và Bà Vũ Thị Thúy Hà
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  20/03/2019 - Công ty TNHH TMDV DT PT AN TRUNG
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  25/03/2019 - Khách hàng Nguyễn Thanh Phúc
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  15/03/2019 - Khách hàng Võ Minh Hoàng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  22/03/2019 - Khách hàng Chung Thị Mỹ Hạnh
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  29/03/2019 - Khách hàng Công ty TNHH Bắc Hoàng
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  04/03/2019 - Khách hàng Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Văn Lâm
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  15/03/2019 - Khách hàng Võ Hoàng Minh
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  01/04/2019 - Khách hàng Lê Văn Thủy  - Đỗ Thị Như Thùy
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  04/03/2019 - Khách hàng Trần Thị Thanh Thủy
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  12/03/2019 - Khách hàng Trương Ngọc Anh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  08/04/2019 - Khách hàng Nguyễn Văn Đực
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  11/04/2019 - Khách hàng Võ Thành Long
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày  25/04/2019 - Khách hàng Lê Trung Quốc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/4/2019 - Khách hàng Nguyễn Văn Trớn, Lê Văn Tín, Võ Thành Sơn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/5/2019 - Khách hàng Nguyễn Tiến Thanh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/5/2019 - Khách hàng Danh Hoàng Thành
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/5/2019 - Khách hàng Phạm Thị Tuyết

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/5/2019 - Khách hàng Trần Dịt Sáng và Nguyễn Thị Kiều Oanh
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2019 - Khách hàng Cao Thị Mộng Đẹp
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/5/2019 - Khách hàng Trần Thị Thu Loan
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/5/2019 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Hà
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/5/2019 - Khách hàng Trần Thị Hồng Diễm và Huỳnh Công Hiển

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/5/2019 - Khách hàng Danh Hoàng Thành

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/6/2019 - Khách hàng Nguyễn Văn Hùng
- Thông báo tài sản thu giữ theo NQ 42/Nghị định 163 - Ngày 04/6/2019
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 17/6/2019 - Công ty TNHH Phan Trí Đức
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 03/6/2019 - Khách hàng Cao Thị Ánh Vân
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/6/2019 - Khách hàng Huỳnh Phú Toàn và Đặng Thị Hồng Ngà
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/5/2019 - Khách hàng Trần Thị Hoàng và Phạm Hùng Thịnh
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 26/6/2019 - Ngày 26/6/2019
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/6/2019 - Khách hàng Ngô Kim Gon và Trần Văn Liệt
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/6/2019 - Công ty TNHH MTV Ngô Huỳnh Thơ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 02/7/2019 - Khách hàng Nguyễn Thùy Loan
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/7/2019 - Khách hàng Nguyễn Văn Pháp
- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/7/2019 - Khách hàng Nguyễn Thị Hảo

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/7/2019 - Khách hàng Đỗ Thành Trung, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Thái Ngân

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/8/2019 - Khách hàng Lê Hữu Giảng và Nguyễn Duy Trong

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/8/2019 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Vận tải Biển MR

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/8/2019 - Khách hàng Nguyễn Văn Hưởng & Đinh Thị Kiều Diễm

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/8/2019 - Khách hàng Phạm Lương Quốc

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 14/9/2019 - Khách hàng Lương Trường Vũ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/9/2019 - Khách hàng Nguyễn Thành Tâm & Lê Thị Thu Đẹp

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/9/2019 - Khách hàng Hà Bảo Vinh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/9/2019 - Khách hàng Nguyễn Phước Đặng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 24/9/2019 - Khách hàng Lê Thanh Hùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 25/9/2019 - Khách hàng Nguyễn Thị Thùy Linh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/10/2019 - Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Khoa Toàn Tâm Phát

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 21/10/2019 - Công ty A Mỹ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 29/10/2019 - Khách hàng Tạ Đình Chiến & Nguyễn Thị Yến

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 01/10/2019 - Khách hàng Bùi Thị Lương

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 30/10/2019 - Ngày 30/10/2019

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/11/2019 - Khách hàng Ngô Trương Sang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 06/11/2019 - Khách hàng Nguyễn Công Thanh Sử và Nguyễn Thị Kim Thoa

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 07/11/2019 - Công ty TNHH XD & TM Cao Hùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/11/2019 - Khách hàng Lại Bảo Toàn và Tạ Thị Hạnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 13/11/2019 - Khách hàng Nguyễn Thị Hồng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 15/11/2019 - Khách hàng Trương Minh Hứu và Huỳnh Thị Hồng Tiên

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 28/11/2019 - Khách hàng Vũ Đình Phú và Lê Thị Lý

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 10/12/2019 - Công ty Năm Bé Kiên Giang

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 11/12/2019 - Khách hàng Trần Văn Đờ

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/12/2019 - Khách hàng Trần Khánh Dùng và Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Cao Hùng

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 12/12/2019 - Khách hàng Trần Minh Thiện

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 16/12/2019 - Khách hàng Trần Thị Ngọc Hương

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 20/12/2019 - Khách hàng Trần Văn Lợi và Nguyễn Thị Nhịnh

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/12/2019 - Khách hàng Trần Huỳnh Thanh Sơn

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/12/2019 - Khách hàng Hà Dục Lan

- Thông báo thu giữ tài sản - Ngày 31/12/2019 - Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu và Công Nghệ Chống Giả HOMART TPHCM

Tin liên quan

Xem thêm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678