Trở lại trang trước

OCB triển khai dịch vụ thu thuế hải quan điện tử

28/12/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa được Tổng cục Hải quan đưa vào danh sách ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 27/12.
Theo đó OCB hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai, hoàn thành các dịch vụ như nộp tờ khai, nộp thuế hải quan 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm phí lưu kho tại cảng, hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự và tối ưu dòng tiền nộp thuế.

"Doanh nghiệp sẽ được ngân hàng xác nhận hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước ngay khi thực hiện giao dịch thành công", đại diện OCB chia sẻ.
Việc OCB được đưa vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nằm trong thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng. Đặc biệt, thể hiện được sự tín nhiệm của Tổng cục Hải quan đối với OCB trong việc lựa chọn đối tác thực hiện thu ngân sách nhà nước, trên cơ sở OCB đáp ứng được các yêu cầu về uy tín, năng lực, mạng lưới, công nghệ và con người.