Trở lại trang trước

OCB triển khai chương trình cấp tín dụng dành cho khách hàng đầu tư tài sản cố định trong khu công nghiệp

04/01/2020

Với mong muốn đem lại giải pháp tài chính nhằm tối ưu hóa lợi ích dành cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu thanh toán tiền thuê/ chuyển nhượng đất, đầu tư nhà xưởng/ máy móc thiết bị/ dây chuyền sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp, ngày 26/12/2019, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức triển khai Chương trình cấp tín dụng này với nhiều đặc điểm nổi trội như sau:

Tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động và phát sinh doanh thu hoặc đã/chưa hoạt động và chưa phát sinh doanh thu. Với mục đích cấp tín dụng: Thanh toán tiền thuê/chuyển nhượng đất; Đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất trong KCN. Tỷ lệ tài trợ và bảo đảm tối đa lên đến 70% tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng và nhóm khách hàng. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất; công trình xây dựng; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê/chuyển nhượng lại đất hình thành từ vốn vay và các tài sản khác được OCB chấp nhận. Điều kiện cấp tín dụng được thực hiện theo quy định của OCB từng thời kỳ.
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu tư Quý doanh nghiệp sẽ được OCB tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu nhất và cập nhật các thông tin thị trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp. OCB cam kết luôn đồng hành cùng Quý doanh nghiệp xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh.