Trở lại trang trước

OCB tài trợ doanh nghiệp thi công xây lắp

25/06/2020

Kể từ ngày 08/6/2020, OCB chính thức tài trợ cho các doanh nghiệp thi công xây lắp thuộc nhóm đối tượng siêu nhỏ, nhỏ và vừa có doanh thu từ 400 tỷ trở xuống.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm; trải nghiệp những sản phẩm chuyên biệt dành riêng chuyên ngành thi công xây lắp với tỷ lệ ký quỹ thấp và cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp SME sẽ được cấp tín dụng trọn gói chuyên biệt từ giai đoạn dự thầu đến bảo hành; được áp dụng biện pháp bảo đảm cho mức cấp tín dụng linh hoạt: tín chấp, hoặc có tài sản bảo đảm theo quy định của OCB trong từng thời kỳ, nhận mức cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm lên đến 1,5 tỷ đồng cùng tỷ lệ ký quỹ chỉ từ 0%; đặc biệt thủ tục hồ sơ đơn giản với quy trình phê duyệt nhanh.