Trở lại trang trước

Kết quả chương trình Đại sứ OMNI

04/01/2022

Kết quả xếp hạng theo thứ tự từ thấp đến cao, thống kê từ ngày 1 đến 31 mỗi tháng. Trong đó, giới thiệu thành công hợp lệ là người được giới thiệu đăng ký mở tài khoản Ngân hàng số OCB OMNI và phát sinh tối thiểu 01 giao dịch qua ứng dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Tháng 02.2022

STT Mã định danh (CIF) Họ Tên Khách hàng Số lượt giới thiệu thành công

Giá trị giải thưởng

1 2630390 NGUYEN MINH KHANG 363 IPHONE 13 Pro Max 256GB
2 2636951 HUYNH VAN CHIEN 344 5,000,000 VNĐ
3 7522708 VU MINH QUANG 334 5,000,000 VNĐ
4 2604751 NGUYEN MINH NHAT 320 5,000,000 VNĐ
5 7380671 NGUYEN THE HIEN 305 5,000,000 VNĐ
6 2649951 TRAN NGOC PHUOC 214 2,000,000 VNĐ
7 2631363 NGUYEN THANH TUNG 153 2,000,000 VNĐ
8 2613439 NGUYEN THANH SANG 141 2,000,000 VNĐ
9 2531308 BUI NGUYEN KHAI THIEN 118 2,000,000 VNĐ
10 7421221 VU DUONG DUY 109 2,000,000 VNĐ

 

Tháng 01.2022

STT Mã định danh (CIF) Họ Tên Khách hàng Số lượt giới thiệu thành công

Giá trị giải thưởng

1 2657897 HA DUY TUNG 886 IPHONE 13 Pro Max 256GB
2 2604751 NGUYEN MINH NHAT 734 5,000,000 VNĐ
3 7522708 VU MINH QUANG 662 5,000,000 VNĐ
4 7380671 NGUYEN THE HIEN 640 5,000,000 VNĐ
5 2630390 NGUYEN MINH KHANG 584 5,000,000 VNĐ
6 2612208 DUONG DINH QUOC HUNG 274 2,000,000 VNĐ
7 2619123 LE KHAC THAI 228 2,000,000 VNĐ
8 2613439 NGUYEN THANH SANG 205 2,000,000 VNĐ
9 7421221 VU DUONG DUY 203 2,000,000 VNĐ
10 2670912 NGUYEN QUOC DAT 165 2,000,000 VNĐ

 

Tháng 12.2021

STT Mã định danh (CIF) Họ Tên Khách hàng Số lượt giới thiệu thành công

Giá trị giải thưởng

1 2632945 TRAN DUC QUANG 839 IPHONE 13 Pro Max 256GB
2 2630390 NGUYEN MINH KHANG 791  5.000.000 VNĐ 
3 2611510 PHAM HONG DANG 602  5.000.000 VNĐ 
4 2604751 NGUYEN MINH NHAT 516  5.000.000 VNĐ 
5 2614282 DANG HOANG NAM 447  5.000.000 VNĐ 
6 7421221 VU DUONG DUY 392  2.000.000 VNĐ 
7 2530835 HOANG VIET DUY 238  2.000.000 VNĐ 
8 2627861 DAM KHAC HIEU 235  2.000.000 VNĐ 
9 2531308 BUI NGUYEN KHAI THIEN 204  2.000.000 VNĐ 
10 1963223 TRAN THANH NHUT 199  2.000.000 VNĐ 

 

Tháng 11.2021

STT Mã định danh (CIF) Họ Tên Khách hàng Số lượt giới thiệu thành công

Giá trị giải thưởng

1 2630390 NGUYEN MINH KHANG 595 IPHONE 13 Pro Max 256GB
2 2529229 BUI THE VINH 233 5.000.000 VNĐ
3 2604751 NGUYEN MINH NHAT 223 5.000.000 VNĐ
4 2627861 DAM KHAC HIEU 206 5.000.000 VNĐ
5 7421221 VU DUONG DUY 164 5.000.000 VNĐ
6 2506015 NONG VAN GIANG 158 2.000.000 VNĐ
7 1963223 TRAN THANH NHUT 148 2.000.000 VNĐ
8 2601685 HO NHAT MINH 141 2.000.000 VNĐ
9 2631363 NGUYEN THANH TUNG 118 2.000.000 VNĐ
10 2531308 BUI NGUYEN KHAI THIEN 107

2.000.000 VNĐ

 

LƯU Ý:
* Danh sách “Top 10 người giới thiệu thi đua nhận giải thưởng tháng” hiển thị tại mục Mời bạn bè trên App OCB OMNI: Là danh sách Người giới thiệu có số lượt mời bạn bè đăng ký OCB OMNI nhiều nhất (bao gồm giới thiệu thành công và chưa thành công). Đây chưa phải là kết quả cuối cùng về Top 10 người nhận giải tháng. OCB sẽ tổng kết và xếp hạng kết quả dựa trên số lượt giới thiệu thành công.

(*) Định nghĩa lượt giới thiệu thành công: Người được giới thiệu mở tài khoản OCB OMNI bằng link giới thiệu và có phát sinh tối thiểu 01 giao dịch qua ứng dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

(*) Điều kiện nhận giải:

  • Khách hàng giới thiệu thành công nhiều nhất tháng: Tối thiểu 100 lượt giới thiệu thành công.
  • 4 người có lượt giới thiệu thành công tiếp theo trong top 10 (từ top 2 – 5) tối thiểu 50 lượt giới thiệu thành công trên mỗi người.
  • 5 người có lượt giới thiệu thành công nhiều nhất còn lại trong top 10 (top 6 – 10) Số lượt giới thiệu thành công tối thiểu là 20 lượt.

Số liệu tính từ ngày đầu tháng đến cuối tháng.

OCB sẽ gọi điện liên hệ đến khách hàng thỏa điều kiện nhận giải để thông báo về cách thức và thời gian nhận thưởng.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tham gia chương trình.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của OCB trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 1800 6678 (Miễn phí 24/7).

Tin liên quan

Xem thêm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678