Trở lại trang trước

IFC cung cấp gói tín dụng 100 triệu USD cho OCB

27/03/2019

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, vừa ký kết hợp tác về gói tín dụng 100 triệu USD và chương trình tư vấn thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng vào ngày 27/3 tại TP HCM.


Theo đó, IFC sẽ cung cấp cho OCB khoản vay trị giá 100 triệu USD, có kỳ hạn 3 năm bao gồm 57,16 triệu USD từ IFC và 42,84 triệu USD từ các tổ chức đầu tư quốc tế tham gia Chương trình Hợp tác đồng cho vay MCPP (Managed Co-Lending Portfolio Program - MCPP) do IFC quản lý.
Đặc biệt hỗ trợ OCB gia tăng tính ổn định của cấu trúc vốn, cân đối hài hòa hơn về quy mô và kỳ hạn giữa vốn huy động với dư nợ cấp tín dụng bằng ngoại tệ, nâng cao hơn nữa mức độ an toàn thanh khoản trong hoạt động kinh doanh.