Trở lại trang trước

ĐHCĐ OCB 2023: Lợi nhuận trước thuế 6.000 tỷ đồng, phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 50%

28/04/2023

Sáng nay (ngày 28/4/2023), Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2023 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.


Ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 2023 của ngân hàng. 

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng

OCB đề ra kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Tổng huy động thị trường 1 tăng 26% lên 173.087 tỷ; Dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 147.330 tỷ. Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm sẽ tăng 25% lên 242.152 tỷ đồng. Ngân hàng cũng cho biết, dư nợ tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. 

Để đạt được mục tiêu trên, OCB sẽ thực hiện theo các định hướng, bao gồm: Tiếp tục tập trung vào việc phát triển quy mô và hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung thúc đẩy hoạt động bán lẽ theo chiến lược 5 năm 2021 – 2025; Chú trọng đầu tư và phát triển các dự án về chuyển đổi số; Triển khai các ý tưởng kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số cũng như cung cấp nhiều sản phẩm chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng; Nghiêm túc tuân thủ các quy định của NHNN, duy trì mức xếp hạng tín nhiệm cao của Moody’s và xếp loại A ; Bên cạnh việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II nâng cao và Basel III, OCB tiếp tục tiến tới nghiên cứu triển khai các chuẩn mực quốc tế khác như IFRS 9 để đảm bảo hoạt động quản trị rủi ro liên tục được nâng cao, giúp ngân hàng phát triển hiệu quả và bền vững; Đẩy mạnh cá nhân hóa các nội dung tiếp thị, tăng cường tương tác với người dùng; tham gia bảo trợ truyền thông các chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa với cộng đồng. Đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu OCB. 


 Tăng vốn điều lệ 2023 lên 20.548 tỷ đồng 

Một nội dung quan trọng khác được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp là phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng. Cụ thể, OCB sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành gần 685 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 50%. Với số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng 6.176 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; 672 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn Ngân hàng.

OCB cho biết, với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hàng năm, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, cụ thể: Tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch; Tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, đại hội lần này đã thông qua việc bầu hai nhân sự mới là ông Kato Shin và ông Nguyễn Đình Tùng vào HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020-2025, việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng và các nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Xem thêm
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678