1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search
Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

Tiền gửi

TIẾT KIỆM ĐA NĂNG

TIẾT KIỆM ĐA NĂNG

Tiết kiệm Đa Năng là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép Khách hàng rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ tiền gửi mà vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn đối với phần gốc còn lại

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

  • Linh hoạt rút một phần hoặc toàn bộ vốn khi có nhu cầu đột xuất.
  • Không giới hạn số lần rút vốn gốc trước hạn.
  • Phần vốn gốc rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
  • Phần gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn.
  • Được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn tại OCB.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiết kiệm rút vốn linh hoạt.
  • Loại tiền gửi: VND, USD
  • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND/ 500 USD

http://ocb.com.vn
ocb_webiste