1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search
Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

Bảo Hiểm

BẢO HIỂM SỨC KHỎE OCB PREMIUM CARE

BẢO HIỂM SỨC KHỎE OCB PREMIUM CARE

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

  • Quyền lợi bảo hiểm lên đến 1.5 tỷ VNĐ
  • Hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại các cơ sở liên kết trong nước và quốc tế (tại Australia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hong Kong...) 
  • Được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quyền lợi bảo hiểm đã chọn. 
  • Được quyền tự chọn cơ sở khám chữa bệnh.
  • Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe trước khi đăng ký.

http://ocb.com.vn
ocb_webiste