1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search
Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

Chuyển Tiền Quốc Tế

NHẬN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM QUA HỆ THỐNG SWIFT

NHẬN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM QUA HỆ THỐNG SWIFT

http://ocb.com.vn
ocb_webiste