undefined
Trở lại trang trước

KIỂM SOÁT VIÊN

Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng tuyển
4
Hạn chót nhận hồ sơ
31-01-2022

Mô tả công việc

 •      Bán hàng theo danh mục sản phẩm, dịch vụ được qui định.
 •     Thực hiện qui định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung.
 •     Thực hiện các chương trình chăm sóc, tiếp thị hoặc các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các bút toán liên quan đến tiền gửi của khách hàng.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ liên quan đến thu phí, lãi khách hàng.
 •     Kiểm tra, duyệt mở, đóng tài khoản cho khách hàng.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ thanh toán (trong nước, quốc tế) cho khách hàng.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt bút toán thu chi tiền mặt cho khách hàng.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ liên quan đến thẻ.
 •     Kiểm soát và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng theo quy định.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt thu đổi, mua, bán ngoại tệ, vàng.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các bút toán tiếp quỹ, hoàn quỹ tiền mặt cho GDV.
 •     Quản lý và duyệt các bút toán tiếp quỹ, hoàn quỹ ATM.
 •     Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra.

Yêu cầu công việc

 •     Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán và các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế.
 •     Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm làm Giao dịch viên tại ngân hàng và ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí tương đương.
 •     Am hiểu dịch vụ khách hàng và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
 •     Giao tiếp tốt ít nhất 1 ngoại ngữ (Chứng chỉ C hoặc Toeic trên 650).
 •     Sử dung thành thạo các chương trình chuyên dung trong lĩnh vực Ngân hàng và Tin học ứng dụng.
* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn

Job tags

Hỗ trợ khách hàng
1800 6678