Trở lại trang trước

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Nơi làm việc
Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển
1
Hạn chót nhận hồ sơ
31-05-2022

Mô tả công việc

1. Đầu tư Giấy tờ có giá (GTCG) của các tổ chức tín dụng và nghiệp vụ liên quan

- Tìm kiếm đối tác và thực hiện đàm phán, thu thập thông tin liên quan đến các lọai GTCG của các tổ chức tín dụng và các nghiệp vụ phái sinh liên quan;
- Thực hiện và quản lý giao dịch mua/bán GTCG của các tổ chức tín dụng và các sản phẩm phái sinh liên quan theo phê duyệt phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Phòng và Khối
- Đánh giá và lập phương án giao dịch GTCG của các tổ chức tín dụng chưa có hạn mức phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện các báo cáo nghiên cứu, cập nhật thị trường và các báo cáo nội bộ liên quan đến đầu tư GTCG của các tổ chức tín dụng cũng như các quy định pháp luật có liên quan đến ngành ngân hàng và hoạt động đầu tư GTCG của Tổ Chức Tín Dụng
- Thực hiện quản lý và kiểm soát rủi ro giao dịch đối với danh mục GTCG đang nắm giữ;
- Phối hợp với các phòng, đơn vị hỗ trợ khác theo dõi nhận gốc, lãi và thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến GTCG đang nắm giữ
- Soạn thảo văn bản, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ đầu tư GTCG của các tổ chức tín dụng;

2. Phát hành giấy tờ có giá của OCB

- Soạn thảo phương án, tìm kiếm Nhà đầu tư và thực hiện quy trình thủ tục phát hành GTCG của OCB theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán về cấu trúc điều kiện điều khoản GTCG để chào bán cho đối tác. Soạn thảo văn bản, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ phát hành GTCG của OCB

3. Các công việc khác

- Theo dõi hạn mức giao dịch, tuân thủ biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất;
- Hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ liên quan xây dựng sản phẩm, quy trình nội bộ;
- Thực hiện các báo báo liên quan đến các nghiệp vụ của Phòng;
- Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý Phòng phân công theo từng thời kỳ
- Phối hợp với các phòng, đơn vị hỗ trợ khác theo dõi các nghĩa vụ liên quan đến nghĩa vụ GTCG đang nắm giữ cũng như việc thanh toán và thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến GTCG đối với nhà đầu tư, các cơ quan hữu quan


Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cử nhân trong lĩnh vực Kinh Tế, Tài Chính, Ngân hàng
- Tối thiểu (1) năm (nhân viên), (2) năm (chuyên viên chính) kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn vốn/
- Có hiểu biết về hoạt động nguồn vốn/ thị trường vốn/ và quản trị rủi ro, pháp luật về chứng khoán và hoạt động ngân hàng.
- Có kỹ năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng kinh doanh, giao tiếp và xây dựng mở rộng mối quan hệ
- Tiếng Anh thành thạo

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678