Tin tuyển dụng


Vị trí tuyển dụngSLPhòng banNơi làm việcNgày hết hạn
IT - FULLSTACK DEVELOPER 10Khối ITTP.HCM30/11/2022
GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH (CỦ CHI/QUẬN 12/HÓC MÔN)3Khối RBTP. Hồ Chí Minh31/12/2022
IT - FULLSTACK DEVELOPER
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 10
Ngày hết hạn
: 30/11/2022
GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH (CỦ CHI/QUẬN 12/HÓC MÔN)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - ĐVKD
Phòng ban
: Khối RB
Số lượng
: 3
Ngày hết hạn
: 31/12/2022

Đăng ký nhận thông báo việc làm