Đối tác liên kết với OCB

FPT Shop
FPT Shop
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua Website:  https://fptshop.com.vn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 - 31/12/2023
Xem chi tiết
FPT Shop
Xem chi tiết
FPT Shop
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua Website:  https://fptshop.com.vn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 - 31/12/2023
Phí thường niên
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 10.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Xem danh sách chi tiết tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 01/07/2023
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 10.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Xem danh sách chi tiết tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 01/07/2023
Phí thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt:3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống các đơn vị bán hàng của đối tác
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT NAM (VNPAY)
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt:3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống các đơn vị bán hàng của đối tác
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Phí thường niên
VIỆN THẨM MỸ ORACLE
VIỆN THẨM MỸ ORACLE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Thời gian áp dụng:  01/02/2023 - 01/02/2024
 • Áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp tại hệ thống viện thẩm mỹ Oracle 
Xem chi tiết
VIỆN THẨM MỸ ORACLE
Xem chi tiết
VIỆN THẨM MỸ ORACLE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Thời gian áp dụng:  01/02/2023 - 01/02/2024
 • Áp dụng đối với khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp tại hệ thống viện thẩm mỹ Oracle 
Phí thường niên
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua website https://baovietonline.com.vn/
 • Thời gian áp dụng: 18/02/2023-18/02/2024
Phí thường niên
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
Xem chi tiết
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
Xem chi tiết
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua website https://baovietonline.com.vn/
 • Thời gian áp dụng: 18/02/2023-18/02/2024
Phí thường niên
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Nam Hòa
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Nam Hòa
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp tại toàn hệ thống Điện máy Thiên Hòa
 • Thời gian áp dụng: 17/03/2023-16/03/2024
Phí thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NAM HÒA
Xem chi tiết
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Nam Hòa
Xem chi tiết
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Nam Hòa
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp tại toàn hệ thống Điện máy Thiên Hòa
 • Thời gian áp dụng: 17/03/2023-16/03/2024
Phí thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NAM HÒA
YOLA
YOLA
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
YOLA
Xem chi tiết
YOLA
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Nha Khoa Kim
Nha Khoa Kim
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Nha Khoa Kim
Xem chi tiết
Nha Khoa Kim
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Super Sport
Super Sport
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Super Sport
Xem chi tiết
Super Sport
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
CarePlus Việt Nam
CarePlus Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 4.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại đây 
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
CarePlus Việt Nam
Xem chi tiết
CarePlus Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 4.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại đây 
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Sulwhasoo
Sulwhasoo
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Sulwhasoo
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Sulwhasoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Sulwhasoo
Xem chi tiết
Sulwhasoo
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Sulwhasoo
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Sulwhasoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
25Fit
25Fit
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và 25Fit
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo 
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của 25Fit
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
25Fit
Xem chi tiết
25Fit
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và 25Fit
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo 
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của 25Fit
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
PNJ
PNJ
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và PNJ
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của PNJ
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
PNJ
Xem chi tiết
PNJ
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và PNJ
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của PNJ
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Jio Health
Jio Health
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Jio Health
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Jio Health
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Jio Health
Xem chi tiết
Jio Health
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Jio Health
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Jio Health
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
California
California
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và California
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của California
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
California
Xem chi tiết
California
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và California
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của California
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Nitipon
Nitipon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Nitipon
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nitipon
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Nitipon
Xem chi tiết
Nitipon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Nitipon
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nitipon
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Citi Gym
Citi Gym
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Citi Gym
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Citi Gym
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Citi Gym
Xem chi tiết
Citi Gym
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Citi Gym
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Citi Gym
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Nha Khoa Paris
Nha Khoa Paris
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Nha Khoa Paris
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nha Khoa Paris
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Nha Khoa Paris
Xem chi tiết
Nha Khoa Paris
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Nha Khoa Paris
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nha Khoa Paris
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Vigor Health
Vigor Health
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Vigor Health
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vigor Health
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Vigor Health
Xem chi tiết
Vigor Health
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Vigor Health
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vigor Health
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
AIS
AIS
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và AIS
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của AIS
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
AIS
Xem chi tiết
AIS
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và AIS
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của AIS
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Kindy City
Kindy City
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Kindy City
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Kindy City
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Kindy City
Xem chi tiết
Kindy City
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Kindy City
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Kindy City
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Linh Anh
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Linh Anh
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Xem chi tiết
Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
Xem chi tiết
Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Linh Anh
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Linh Anh
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Phí thường niên
Bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Seoul Center
Bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Seoul Center
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Seoul Center
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Seoul Center
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Xem chi tiết
Bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Seoul Center
Xem chi tiết
Bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Seoul Center
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Seoul Center
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Seoul Center
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Phí thường niên
Fit Center
Fit Center
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Fit Center
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Fit Center
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Xem chi tiết
Fit Center
Xem chi tiết
Fit Center
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của VNPAY và Fit Center
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Fit Center
 • Thời gian áp dụng: 17/08/2022 đến 17/08/2023
Phí thường niên
Trường Wellspring Saigon
Trường Wellspring Saigon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6, 9 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Số 1 Đường D4 Khu dân cư Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian áp dụng: 17/10/2022 - 16/10/2023
Xem chi tiết
Trường Wellspring Saigon
Xem chi tiết
Trường Wellspring Saigon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6, 9 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Số 1 Đường D4 Khu dân cư Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời gian áp dụng: 17/10/2022 - 16/10/2023
Phí thường niên
Trường Emax Learning
Trường Emax Learning
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Emax Learning, tầng 4, số 15 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Thời gian áp dụng: 14/03/2023 - 13/03/2024
Xem chi tiết
Trường Emax Learning
Xem chi tiết
Trường Emax Learning
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Emax Learning, tầng 4, số 15 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Thời gian áp dụng: 14/03/2023 - 13/03/2024
Phí thường niên
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 9 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Áp dụng KH đăng ký trả góp tại toàn hệ thống trường Việt Úc (VAS)
 • Thời gian áp dụng: 01/04/2023 - 01/04/2024
Xem chi tiết
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)
Xem chi tiết
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 9 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Áp dụng KH đăng ký trả góp tại toàn hệ thống trường Việt Úc (VAS)
 • Thời gian áp dụng: 01/04/2023 - 01/04/2024
Phí thường niên
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Payme
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Payme
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại các đại lý chấp nhận thanh toán qua cổng thanh toán Payme
 • Thời gian áp dụng: 22/11/2023 đến 21/11/2024
Xem chi tiết
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Payme
Xem chi tiết
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Payme
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại các đại lý chấp nhận thanh toán qua cổng thanh toán Payme
 • Thời gian áp dụng: 22/11/2023 đến 21/11/2024
Phí thường niên
Zago Store
Zago Store
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Zago Store
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Zago Store
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Zago Store
Xem chi tiết
Zago Store
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Zago Store
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Zago Store
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Công ty cổ phần Vi Mô
Công ty cổ phần Vi Mô
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng thanh toán bằng Vimo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Vimo có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Xem chi tiết
Công ty cổ phần Vi Mô
Xem chi tiết
Công ty cổ phần Vi Mô
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng thanh toán bằng Vimo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Vimo có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Phí thường niên
SAMSUNG
SAMSUNG
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 21/04/2023 – 20/04/2024
 • Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua trang: https://shop.samsung.com/vn hoặc https://www.sshop.vn/ 
Xem chi tiết
SAMSUNG
Xem chi tiết
SAMSUNG
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 5.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 21/04/2023 – 20/04/2024
 • Áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua trang: https://shop.samsung.com/vn hoặc https://www.sshop.vn/ 
Phí thường niên
Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 30/06/2023
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp tại Toàn hệ thống Nguyễn Kim
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nguyễn Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Kim
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 30/06/2023
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp tại Toàn hệ thống Nguyễn Kim
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Nguyễn Kim
Phí thường niên
Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam
Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại các cửa hàng/ website áp dụng thanh toán qua cổng thanh toán PAYDI
 • Thời gian áp dụng: 01/08/2022 đến 31/07/2023
Xem chi tiết
Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam
Xem chi tiết
Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại các cửa hàng/ website áp dụng thanh toán qua cổng thanh toán PAYDI
 • Thời gian áp dụng: 01/08/2022 đến 31/07/2023
Phí thường niên
Công ty cổ phần Công nghệ Finviet
Công ty cổ phần Công nghệ Finviet
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại ứng dụng ECO Merchant và ECO Consumer hoặc tại các cửa hàng/ website áp dụng thanh toán qua cổng thanh toán FINVIET
 • Thời gian áp dụng: 01/08/2022 đến 31/07/2023
Xem chi tiết
Công ty cổ phần Công nghệ Finviet
Xem chi tiết
Công ty cổ phần Công nghệ Finviet
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại ứng dụng ECO Merchant và ECO Consumer hoặc tại các cửa hàng/ website áp dụng thanh toán qua cổng thanh toán FINVIET
 • Thời gian áp dụng: 01/08/2022 đến 31/07/2023
Phí thường niên
Cellphones
Cellphones
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại toan hệ thống CellphoneS
 • Thời gian áp dụng: 15/08/2022 đến 15/08/2023
Xem chi tiết
Cellphones
Xem chi tiết
Cellphones
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng Khách hàng đăng ký trả góp tại toan hệ thống CellphoneS
 • Thời gian áp dụng: 15/08/2022 đến 15/08/2023
Phí thường niên
Đăng Quang Watch
Đăng Quang Watch
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Đăng Quang Watch
Xem chi tiết
Đăng Quang Watch
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Maxcare
Maxcare
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Maxcare
Xem chi tiết
Maxcare
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
KYMDAN
KYMDAN
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
KYMDAN
Xem chi tiết
KYMDAN
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Kangaroo
Kangaroo
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại Kangaroovietnam.vn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Kangaroo
Xem chi tiết
Kangaroo
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay tại Kangaroovietnam.vn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Phong Vũ
Phong Vũ
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Phong Vũ
Xem chi tiết
Phong Vũ
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • KH phải thực hiện qua cổng thanh toán VNPAY tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
SHOPDUNK
SHOPDUNK
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Shopdunk
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Shopdunk
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
SHOPDUNK
Xem chi tiết
SHOPDUNK
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Shopdunk
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Shopdunk
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Karofi
Karofi
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Karofi
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Karofi
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Karofi
Xem chi tiết
Karofi
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Karofi
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Karofi
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
CasaNhà
CasaNhà
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và CasaNhà
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của CasaNhà
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
CasaNhà
Xem chi tiết
CasaNhà
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và CasaNhà
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của CasaNhà
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Vinfast
Vinfast
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Vinfast
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vinfast
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Vinfast
Xem chi tiết
Vinfast
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Vinfast
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vinfast
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Xe Điện Tốt
Xe Điện Tốt
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Xe Điện Tốt
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo 
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Xe Điện Tốt
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Xe Điện Tốt
Xem chi tiết
Xe Điện Tốt
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Xe Điện Tốt
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo 
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Xe Điện Tốt
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Xedapvn
Xedapvn
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Xedapvn
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Xedapvn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Xedapvn
Xem chi tiết
Xedapvn
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Xedapvn
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Xedapvn
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
GIANT
GIANT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và GIANT
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của GIANT
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
GIANT
Xem chi tiết
GIANT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và GIANT
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của GIANT
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Thế Giới Nước Hoa
Thế Giới Nước Hoa
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Thế Giới Nước Hoa
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Thế Giới Nước Hoa
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Thế Giới Nước Hoa
Xem chi tiết
Thế Giới Nước Hoa
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Thế Giới Nước Hoa
 • Khách hàng phải thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Thế Giới Nước Hoa
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Minh Tuấn Mobile
Minh Tuấn Mobile
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Minh Tuấn Mobile
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Minh Tuấn Mobile
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Minh Tuấn Mobile
Xem chi tiết
Minh Tuấn Mobile
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Minh Tuấn Mobile
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Minh Tuấn Mobile
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Digibox
Digibox
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Digibox
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Digibox
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Digibox
Xem chi tiết
Digibox
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Onepay và Digibox
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Onepay
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Digibox
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Decathlon
Decathlon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Decathlon
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Decathlon
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Decathlon
Xem chi tiết
Decathlon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Decathlon
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Decathlon
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Vua Nệm
Vua Nệm
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Vua Nệm
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vua Nệm
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Vua Nệm
Xem chi tiết
Vua Nệm
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Vua Nệm
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Vua Nệm
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Phố Xinh
Phố Xinh
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Phố Xinh
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Phố Xinh
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Phố Xinh
Xem chi tiết
Phố Xinh
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Phố Xinh
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Phố Xinh
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Hoàng Hà mobile
Hoàng Hà mobile
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Hoàng Hà mobile
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Hoàng Hà mobile
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Hoàng Hà mobile
Xem chi tiết
Hoàng Hà mobile
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Hoàng Hà mobile
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Hoàng Hà mobile
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Pandora Việt Nam
Pandora Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Pandora Việt Nam
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Pandora Việt Nam
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2022 đến 31/12/2022
Xem chi tiết
Pandora Việt Nam
Xem chi tiết
Pandora Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Pandora Việt Nam
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Pandora Việt Nam
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2022 đến 31/12/2022
Phí thường niên
Media Mart
Media Mart
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Media Mart
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Media Mart
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Media Mart
Xem chi tiết
Media Mart
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Media Mart
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Media Mart
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Galle Watch
Galle Watch
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Galle Watch
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Galle Watch
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Galle Watch
Xem chi tiết
Galle Watch
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Galle Watch
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Galle Watch
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Doji
Doji
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Doji
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Doji
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Doji
Xem chi tiết
Doji
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Doji
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Doji
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Thế giới Kim Cương
Thế giới Kim Cương
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Thế giới Kim Cương
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Thế giới Kim Cương
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Thế giới Kim Cương
Xem chi tiết
Thế giới Kim Cương
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Thế giới Kim Cương
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Thế giới Kim Cương
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Liên Á
Liên Á
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Liên Á
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Liên Á
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Liên Á
Xem chi tiết
Liên Á
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Liên Á
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Liên Á
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Đệm Forever
Đệm Forever
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Đệm Forever
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Đệm Forever
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Đệm Forever
Xem chi tiết
Đệm Forever
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Đệm Forever
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Đệm Forever
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
Sơn Kim Fashion
Sơn Kim Fashion
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Sơn Kim Fashion
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Sơn Kim Fashion
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Sơn Kim Fashion
Xem chi tiết
Sơn Kim Fashion
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Chương trình áp dụng theo chính sách trả góp của Payoo và Sơn Kim Fashion
 • Khách hàng cần thực hiện qua cổng thanh toán Payoo
 • Khách hàng có thể sẽ phải trả phí theo quy định của Sơn Kim Fashion
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
FIT 24
FIT 24
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Áp dụng Khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp hệ thống phòng tập Fit 24 ( Danh sách phòng tập xem tại đây)
Xem chi tiết
FIT 24
Xem chi tiết
FIT 24
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Áp dụng Khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp hệ thống phòng tập Fit 24 ( Danh sách phòng tập xem tại đây)
Phí thường niên
Lộc Phúc Jewelry
Lộc Phúc Jewelry
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Áp dụng Khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua cửa hàng Lộc Phúc Jewelry (Danh sách của hàng xem tại đây).
Xem chi tiết
Lộc Phúc Jewelry
Xem chi tiết
Lộc Phúc Jewelry
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Áp dụng Khách hàng sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua cửa hàng Lộc Phúc Jewelry (Danh sách của hàng xem tại đây).
Phí thường niên
GLOBAL ART
GLOBAL ART
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Địa điểm áp dụng: 82 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
Xem chi tiết
GLOBAL ART
Xem chi tiết
GLOBAL ART
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Địa điểm áp dụng: 82 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
Phí thường niên
HASAKI
HASAKI
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 31/12/2022 - 31/12/2023
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua cửa hàng Hasaki (Danh sách của hàng xem tại đây https://hasaki.vn/).
Xem chi tiết
HASAKI
Xem chi tiết
HASAKI
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Thời gian áp dụng: 31/12/2022 - 31/12/2023
 • Áp dụng KH sử dụng thẻ OCB và đăng ký trả góp qua cửa hàng Hasaki (Danh sách của hàng xem tại đây https://hasaki.vn/).
Phí thường niên
Siêu thị điện máy Chợ Lớn
Siêu thị điện máy Chợ Lớn
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng điện máy chợ lớn (Danh sách của hàng: https://dienmaycholon.vn)
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Xem chi tiết
Siêu thị điện máy Chợ Lớn
Xem chi tiết
Đối tác liên kết với OCB
Siêu thị điện máy Chợ Lớn
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng điện máy chợ lớn (Danh sách của hàng: https://dienmaycholon.vn)
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
Phí thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐIỆN TỬ BẢO KIM
CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐIỆN TỬ BẢO KIM
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cổng thanh toán Bảo Kim
 • Thời gian áp dụng: 15/05/2020 đến 15/05/2023
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐIỆN TỬ BẢO KIM
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐIỆN TỬ BẢO KIM
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cổng thanh toán Bảo Kim
 • Thời gian áp dụng: 15/05/2020 đến 15/05/2023
Phí thường niên
Trung tâm Anh Ngữ Direct English Saigon
Trung tâm Anh Ngữ Direct English Saigon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng tại: 596A Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, TPHCM
 • Thời gian áp dụng: 01/11/2022 - 31/10/2023
Xem chi tiết
Trung tâm Anh Ngữ Direct English Saigon
Xem chi tiết
Trung tâm Anh Ngữ Direct English Saigon
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng tại: 596A Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, TPHCM
 • Thời gian áp dụng: 01/11/2022 - 31/10/2023
Phí thường niên
CÔNG TY TNHH HANA CARE
CÔNG TY TNHH HANA CARE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 01/07/2023
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH HANA CARE
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH HANA CARE
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng tại đây
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2022 - 01/07/2023
Phí thường niên
Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt
Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Địa điểm áp dụng: https://nhakhoabaoviet.com.vn
 • Thời gian áp dụng: 17/10/2022 - 16/10/2023
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nha khoa Bảo Việt
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Địa điểm áp dụng: https://nhakhoabaoviet.com.vn
 • Thời gian áp dụng: 17/10/2022 - 16/10/2023
Phí thường niên
Công ty TNHH Nha khoa thẩm mỹ Nhật Nam
Công ty TNHH Nha khoa thẩm mỹ Nhật Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Địa điểm áp dụng:
 • 82 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh
 • 834 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
 • Thời gian áp dụng: 01/11/2022- 31/10/2023
 • Áp dụng tất cả dịch vụ trừ Implant và chỉnh nha
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nha khoa thẩm mỹ Nhật Nam
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nha khoa thẩm mỹ Nhật Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Địa điểm áp dụng:
 • 82 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh
 • 834 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
 • Thời gian áp dụng: 01/11/2022- 31/10/2023
 • Áp dụng tất cả dịch vụ trừ Implant và chỉnh nha
Phí thường niên
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LƯỢNG
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Alepay
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Alepay có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LƯỢNG
Xem chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN LƯỢNG
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Alepay
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Alepay có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Phí thường niên
Công ty CP thanh toán điện tử VNPT
Công ty CP thanh toán điện tử VNPT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán
 • Thời gian áp dụng: 01/03/2023-30/03/2024
Xem chi tiết
Công ty CP thanh toán điện tử VNPT
Xem chi tiết
Công ty CP thanh toán điện tử VNPT
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3, 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán
 • Thời gian áp dụng: 01/03/2023-30/03/2024
Phí thường niên
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống đối tác
 • Thời gian áp dụng: 05/08/2022 đến 05/08/2023
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Xem chi tiết
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 6, 9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Địa điểm áp dụng: Toàn hệ thống đối tác
 • Thời gian áp dụng: 05/08/2022 đến 05/08/2023
Phí thường niên
Công ty cổ phần TM và DV trực tuyến ONEPAY
Công ty cổ phần TM và DV trực tuyến ONEPAY
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Onepay
 • Thời gian áp dụng: 03/03/2023 đến 03/03/2024
Xem chi tiết
Công ty cổ phần TM và DV trực tuyến ONEPAY
Xem chi tiết
Công ty cổ phần TM và DV trực tuyến ONEPAY
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 đồng
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Onepay
 • Thời gian áp dụng: 03/03/2023 đến 03/03/2024
Phí thường niên
Công ty cổ phần công nghệ MPOS Việt Nam
Công ty cổ phần công nghệ MPOS Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Mpos
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Mpos có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Xem chi tiết
Công ty cổ phần công nghệ MPOS Việt Nam
Xem chi tiết
Công ty cổ phần công nghệ MPOS Việt Nam
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Mpos
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Mpos có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Phí thường niên
PAYOO
PAYOO
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Payoo có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Xem chi tiết
PAYOO
Xem chi tiết
PAYOO
 • Kỳ hạn trả góp linh hoạt: 3,6,9,12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND
 • Áp dụng KH đăng ký trả góp qua cửa hàng/ website áp dụng cổng thanh toán Payoo
 • Thời gian áp dụng: 01/01/2023 đến 31/12/2023
 • Một số cửa hàng thanh toán qua Payoo có thể thu thêm phí, khách hàng liên hệ cửa hàng tư vấn trước khi thanh toán trả góp

Phí thường niên
Thẻ so sánh 0
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678