Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)

Workplace
Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-06-2022

Job description

-Phân tích nợ quá hạn; khuyến nghị cải tiến hoạt động cảnh báo sớm rủi ro đảm bảo
phù hợp danh mục KH khối CIB:  Xây dựng bộ tiêu chí, dấu hiệu nhận diện sớm rủi ro trong hoạt động tín dụng theo đặc thù kinh doanh tại khối CIB (Phân khúc, Ngành, Nhóm KH, Sản phẩm); Dự báo, đánh giá xu hướng phát sinh nợ theo từng sản phẩm, phân khúc khách hàng đang được khai thác tại CIB; v.v.
-Chuẩn chỉnh hành lang văn bản liên quan nghiệp vụ/ quy trình thu hồi nợ của khối: Phối hợp, đề xuất các phòng/ bộ phận liên quan xây dựng quy trình công tác thu hồi nợ;v.v.
-Hoạt động hỗ trợ liên quan đến xử lý nợ quá hạn: Đầu mối tại khối hỗ trợ, phối hợp kết nối giữa đơn vị kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ quy trình và bộ hướng dẫn công tác thu hồi nợ; Thực hiện các báo cáo nợ quá hạn nội bộ khối và các phòng ban khác theo yêu cầu;v.v.

- Thu hồi các khoản nợ quá hạn phát sinh thuộc phạm vi xử lý tại khối: Trực tiếp/ phối hợp tham gia thu hồi nợ cùng đơn vị kinh doanh các khoản nợ quá hạn; Đánh giá, tư vấn phương án thu hồi nợ cho các đơn vị kinh doanh thuộc khối với các
trường hợp cụ thể,v.v.

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Ngoại thương...
- Ít nhất 4 năm là cán bộ nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp, am hiểu các sản phẩm dịch vụ của khách hàng doanh nghiệp
- Có kiến thức tốt về kinh tế vĩ mô, vi mô, chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp
- Nắm bắt và am hiểu quy trình, quy chế của ngành ngân hàng và quy định của pháp luật
- Sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng trong lĩnh vực ngân hàng
Customer support
(84) 28 7305 6678