Back to previous

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM API

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Quản lý hiệu quả hoạt động và danh mục sản phẩm API hiện có tại OCB:
  • Thực hiện theo dõi thường xuyên hiệu quả kinh doanh, hoạt động của các sản phẩm dịch vụ API hiện hữu
  • Báo cáo theo dõi quá trình sử dụng của khách hàng, đưa ra những cảnh báo phù hợp với hiệu quả kinh doanh của sản phẩm
  • Xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ API phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau
 • Xây dựng và phát triển sản phẩm tài chính dựa trên dịch vụ API do OCB phát triển, cung cấp thông qua việc:
  • Nghiên cứu thị trường kinh tế, khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp
  • Xây dựng sản phẩm căn cứ vào hành vi khách hàng, quy định pháp luật
  • Nghiên cứu những mô hình Open API mới
 • Phát triển liên kết với các đối tác để tích hợp API vào các hệ thống nội bộ của OCB, phát triển chuỗi giá trị dòng tiền
  • Tham gia phát triển các dự án nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và mở rộng hoặc tạo thêm dịch vụ mới cho khách hàng
  • Tìm kiếm đối tác, tích hợp API của đối tác vào hệ thống OCB để gia tăng tiện ích của chuỗi giá trị

Job requirements

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống thông tin, kinh tế, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, phân tích nghiệp vụ
 • Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm liên quan, hoặc có kinh nghiệm BA, ưu tiên có làm việc trong môi trường product như Fintech/ start up công nghệ
 • Kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ ngân hàng. Có kiến thức về mô hình ngân hàng mở là một lợi thế
 • Am hiểu về vòng đời phát triển sản phẩm (PDLC)
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ về tiền gửi, tiền vay, thanh toán
 • Kinh nghiệm presale, phát triển đối tác, B2B là một lợi thế
 • Yêu thích công nghệ, số hóa, Có kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức về các công nghệ IT khác (core banking, CRM, BPM, Data warehouse,…)

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678