Back to previous

CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ TÍN DỤNG

Workplace
Hà Nội
Number of recruits
4
Expired date
29-11-2021

Job description

 •     Thực hiện quy định, hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của ngân hàng và pháp luật Việt Nam   
 •     Thực hiện các công việc hỗ trợ sau khi khoản vay được phê duyệt. Thiết lập hợp đồng tín dụng, bão lãnh, hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo, đi công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo, hoàn tất hồ sơ, chứng từ cho khách hàng doanh nghiệp
 •     Tác nghiệp trên T24 về nhập liệu liên quan đến nghiệp vụ tín dụng
 •     Theo dõi, đôn đốc QHKH thực hiện theo các cam kết theo các điều kiện phê duyệt và cam kết với Hỗ trợ tín dụng khu vực. Theo dõi và quản lý nợ toàn đơn vị
 •     Lưu trữ hồ sơ và các chứng từ theo quy định. Thực hiện các báo cáo, thống kê của toàn đơn vị kinh doanh theo quy định
 •     Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Job requirements

 •     Tốt  nghiệp ĐH các chuyên ngành: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán và các chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành kinh tế
 •     Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghiệp vụ tín dụng
 •     Tin học văn phòng; sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng trong lĩnh vực Ngân hàng
 •     Tiếng Anh giao tiếp
 •     Chủ động, trách nhiệm trong công việc.
* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678