Back to previous

THÔNG BÁO - LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020

07/02/2020

- Số 06A/2020-/TB-OCB-ngày 06/01/2020 - Khách hàng Hà Bảo Vinh
- Số 07/2020-/TB-OCB - ngày 04/02/2020 - Khách hàng Trần Văn Tuấn
- Số 19/2020-/TB-OCB - ngày 04/03/2020 - Khách hàng Hoàng Thị Mai & Lý Vĩnh Thục

- Số 250A/2020-/TB-OCB - ngày 10/03/2020

- Số 385/2020-/TB-OCB - ngày 24/03/2020 - Số 385

- Số 389/2020-/TB-OCB - ngày 25/03/2020 - Số 389

- Số 396/2020-/TB-OCB - ngày 28/03/2020 - Số 396

- Số 414/2020-/TB-OCB - ngày 31/03/2020 - Số 414

- Số 420/2020-/TB-OCB - ngày 01/4/2020 - Số 420

- Số 421/2020-/TB-OCB - ngày 01/4/2020 - Số 421

- Số 03/2020/TB-OCB - ngày 08/4/2020 - Số 03

- Số 532/2020/TB-OCB - ngày 21/4/2020 - Số 532

- Số 595A/2020/TB-OCB - ngày 05/5/2020 - Số 595A

- Số 645/2020/TB-OCB - ngày 12/5/2020 - Số 645

- Số 13C/2020/TB-OCB - ngày 13/5/2020 - Khách hàng Trần Thị My

- Số 653/2020/TB-OCB - ngày 13/5/2020 - Số 653

- Số 654/2020/TB-OCB - ngày 13/5/2020 - Số 654

- Số 656A/2020/TB-OCB - ngày 13/5/2020 - Khách hàng Nguyễn Hữu Hải

- Số 658/2020/TB-OCB - ngày 14/5/2020 - Khách hàng Phạm Chí Minh

- Số 664/2020/TB-OCB - ngày 15/5/2020 - Công ty NamHo

- Số 687/2020/TB-OCB - ngày 21/5/2020 - Số 687

- Số 709/2020/TB-OCB - ngày 22/5/2020 - Số 709

- Số 710/2020/TB-OCB - ngày 22/5/2020 - Số 710

- Số 711/2020/TB-OCB - ngày 22/5/2020 - Số 711

- Số 713/2020/TB-OCB - ngày 22/5/2020 - Khách hàng Đỗ Hoàng Minh

- Số 714/2020/TB-OCB - ngày 22/5/2020 - Số 714

- Số 16/2020/TB-OCB - ngày 25/5/2020 - Số 16

- Số 742/2020/TB-OCB - ngày 28/5/2020 - Số 742

- Số 743/2020/TB-OCB - ngày 28/5/2020 - Số 743

- Số 744/2020/TB-OCB - ngày 28/5/2020 - Số 744

- Số 745/2020/TB-OCB - ngày 28/5/2020 - Số 745

- Số 54/2020/TB-CNCT - ngày 01/6/2020 - Khách hàng Lê Thị Kim Trúc

- Số 771/2020/TB-OCB - ngày 02/6/2020 - Số 771

- Số 772/2020/TB-OCB - ngày 02/6/2020 - Số 772

- Số 788/2020/TB-OCB - ngày 05/6/2020 - Số 788

- Số 797/2020/TB-OCB - ngày 08/6/2020 - Số 797

- Số 36/2020/TB-OCB - ngày 09/6/2020 - Số 36

- Số 829/2020/TB-OCB - ngày 10/6/2020 - Số 829

- Số 02/2020/TB-OCB - ngày 10/6/2020 - Số 02

- Số 11/2020/TB-OCB - ngày 11/6/2020 - Số 11

- Số 860/2020/TB-OCB - ngày 17/6/2020 - Số 860

- Số 869/2020/TB-OCB - ngày 17/6/2020 - Số 869
- Số 11/2020/TB-OCB - ngày 11/6/2020 - Số 11

- Số 12/2020/TB-OCB - ngày 30/6/2020 - Số 12

- Số 13/2020/TB-OCB - ngày 30/6/2020 - Số 13

- Số 017/2020/TB-OCB - ngày 01/7/2020 - Số 017

- Số 988/2020/TB-OCB - ngày 06/7/2020 - Số 988

- Số 707/2020/TB-OCB - ngày 07/7/2020 - Số 707

- Số 37/2020/TB-OCB - ngày 10/7/2020 - Số 37

- Số 1607/2020/TB-OCB - ngày 16/7/2020 - Số 1607

- Số 1059/2020/TB-OCB - ngày 16/7/2020 - Số 1059

- Số 12/2020/TB-OCB - ngày 21/7/2020 - Số 12

- Số 12/2020/TB-OCB - ngày 22/7/2020 - Số 12

- Số 25/2020/TB-OCB - ngày 23/7/2020 - Số 25

- Số 723/2020/TB-OCB - ngày 23/7/2020 - Số 723

- Số 38/2020/TB-OCB - ngày 24/7/2020 - Số 38

- Số 0308/2020/TB-OCB - ngày 03/8/2020 - Số 0308

- Số 1166/2020/TB-OCB - ngày 03/8/2020 - Khách hàng Vũ Hoàng Việt

- Số 05/2020/TB-OCB - ngày 12/8/2020 - Số 05

- Số 1212/2020/TB-OCB - ngày 13/8/2020 - Số 1212

- Số 642/2020/TB-OCB - ngày 17/8/2020 - Số 642

- Số 06/2020/TB-OCB - ngày 17/8/2020 - Số 06

- Số 07/2020/TB-OCB - ngày 17/8/2020 - Số 07

- Số 70/2020/TB-OCB - ngày 20/8/2020 - Khách hàng Lê Trung Hiếu

- Số 1280/2020/TB-OCB - ngày 25/8/2020 - Số 1280
- Số 259/2020/TB-OCB - ngày 25/8/2020 - Số 259
- Số 258/2020/TB-OCB - ngày 25/8/2020 - Số 258

- Số 0158/2020/TB-OCB - ngày 25/8/2020 - Số 0158
- Số 22/2020/TB-OCB - ngày 25/8/2020 - Số 22

- Số 12/2020/TB-OCB - ngày 27/8/2020 - Số 12

- Ngày 03/9/2020 - Công ty TNHH SXTM XNK Vạn Phước Thành

- Số 22/2020/TB-GH - ngày 08/9/2020 - Khách hàng Nguyễn Thái Bình

- Ngày 08/9/2020 - Công ty TNHH SXTM XNK Vạn Phước Thành

- Số 1357/2020/TB-OCB - ngày 11/9/2020 - Số 1357

- Số 14/2020/TB-OCB - ngày 11/9/2020 - Số 14
- Số 1409/2020/TB-OCB - ngày 14/9/2020 - Số 1409
- Số 259/2020/TB-KG - ngày 15/9/2020 - Số 259

- Số 159/2020/TB-OCB - ngày 15/9/2020 - Số 159

- Số 88/2020/TB-OCB - ngày 16/9/2020 - Số 88

- Số 149/2020/TB-OCB - ngày 18/9/2020 - Số 149

- Số 92/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 92

- Số 93/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 93

- Số 94/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 94

- Số 95/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 95

- Số 96/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 96

- Số 97/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 97

- Số 98/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 98

- Số 100/2020/TB-OCB - ngày 21/9/2020 - Số 100

- Số 271/2020/TB-OCB - ngày 28/9/2020 - Số 271

- Số 29/2020/TB-OCB - ngày 29/9/2020 - Số 29

- Số 44/2020/TB-OCB - ngày 05/10/2020 - Số 44

- Số 14/2020/TB-OCB - ngày 07/10/2020 - Số 14

- Số 60/2020/TB-OCB - ngày 08/10/2020 - Số 60

- Thông báo chào bán nguyên trạng Tàu biển Quốc tế

- Số 1597/2020/TB-OCB - ngày 15/10/2020 - Khách hàng Đỗ Thị Thúy Sương

- Số 1510/2020/TB-OCB - ngày 15/10/2020 - Công ty Sao Việt

- Số 1604/2020/TB-OCB - ngày 16/10/2020 - Khách hàng Trương Thị Hồng Liên

- Số 1653/2020/TB-OCB - ngày 16/10/2020 - Khách hàng Phạm Văn Thắng

- Số 486/2020/TB-OCB - ngày 16/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Yên

- Số 1617A/2020/TB-OCB - ngày 17/10/2020 - Công ty Sao Thủy

- Số 210/2020/TB-OCB - ngày 20/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Văn Chi

- Số 61/2020/TB-OCB - ngày 21/10/2020 - Khách hàng Phan Quỳnh Nga

- Số 234/2020/TB-OCB - ngày 22/10/2020 - Khách hàng Nguyễn Thế Dũng

- Số 01/2020/TB-OCB - ngày 22/10/2020 - Khách hàng Lê Như Liên

- Số 1643/2020/TB-OCB - ngày 23/10/2020 - Công ty Đăng Nhân

- Số 177/2020/TB-OCB - ngày 26/10/2020 - Khách hàng Đặng Văn Thọ

- Số 149/2020/TB-OCB - ngày 26/10/2020 - Công ty DG

- Số 1701B/2020/TB-OCB - ngày 31/10/2020 - Khách hàng Hồ Thị Kim Thoa

- Số 1706/2020/TB-OCB - ngày 02/11/2020 - Số 1706

- Số 11/2020/TB-OCB - ngày 02/11/2020 - Công ty Lâm Sản Miền Trung

- Số 101/2020/TB-OCB - ngày 03/11/2020 - Khách hàng Đặng Thị Nhã Phương

- Số 102/2020/TB-OCB - ngày 03/11/2020 - Khách hàng H Dan Nie

- Số 70/2020/TT-TT Bán lẻ Dak Lak - ngày 05/11/2020 - Khách hàng Phạm Văn Hiếu

- Số 1744/2020/TB-OCB - ngày 09/11/2020 - Khách hàng Nguyễn Minh Hoàng

- Số 01/2020/TB-OCB - ngày 10/11/2020 - Khách hàng Lê Văn Bảy

- Số 25/2020/TB-OCB - ngày 10/11/2020 - Khách hàng Dương Thị Thơ

- Số 95/2020/TB-OCB - ngày 11/11/2020 - Số 95

- Số 1759A/2020/TB-OCB - ngày 12/11/2020 - Số 1759A

- Số 178/2020/TB-OCB - ngày 16/11/2020 - Số 178

- Số 1777/2020/TB-OCB - ngày 16/11/2020 - Số 1777

- Số 01/2020/TB-OCB - ngày 16/11/2020 - Số 01

- Số 02/2020/TB-OCB - ngày 16/11/2020 - Số 02

- Số 245/2020/TB-OCB - ngày 17/11/2020 - Khách hàng Nguyễn Trí Hiển

- Số 1782/2020/TB-OCB - ngày 17/11/2020 - Khách hàng Phan Văn Hải

- Số 03/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Y Hai Nie

- Số 07/2020/TB-OCB - ngày 21/11/2020 - Số 07

- Số 10/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Phạm Văn Khiêm

- Số 11/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Nguyễn Duy Cường

- Số 15/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Công ty Đức Chương

- Số 26/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Lê Văn Dũng

- Số 27/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Tạ Thị Kim Nhung
- Số 28/2020/TB-OCB - ngày 19/11/2020 - Khách hàng Nguyễn Xuân Nhật
- Số 50/2020/TB-OCB - ngày 26/11/2020 - Khách hàng Nguyễn Văn Công

- Số 2711/2020/TB-OCB - ngày 27/11/2020 - Khách hàng Trần Thanh Hiền

- Số 61/2020/TB-OCB - ngày 04/12/2020 - Khách hàng Phi Đình Tâm

- Số 0201/2020/TB-OCB - ngày 04/12/2020 - Khách hàng Huỳnh Thanh Tịnh

- Số 61920/2020/TB-OCB - ngày 11/12/2020 - Số 61920

- Số 62/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Số 62

- Số 04/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Số 04

- Số 07/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Số 07

- Số 53/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Số 53

- Số 14/2020/TB-OCB - ngày 21/12/2020 - Số14

- Số 40/2020/TB-OCB - ngày 22/12/2020 - Số 40

- Số 408/2020/TB-OCB - ngày 22/12/2020 - Số 408

- Số 409/2020/TB-OCB - ngày 22/12/2020 - Số 409

- Số 2512/2020/TB-OCB - ngày 25/12/2020 - Khách hàng Nguyễn Ngọc Hạnh

- Số 04/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Khách hàng Siu Duin

- Số 05/2020/TB-OCB - ngày 28/12/2020 - Khách hàng Y Blem Mlo

- Số 06/2020/TB-OCB - ngày 26/12/2020 - Khách hàng H Toet Mlo

- Số 07/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Khách hàng Y Bliem Nie

- Số 53/2020/TB-OCB - ngày 15/12/2020 - Khách hàng Y Not Siu

- Số 46/2020/TB-OCB - ngày 25/12/2020 - Khách hàng Nguyễn Thị Lệ Thủy

- Số 55/2020/TB-OCB - ngày 28/12/2020 - Khách hàng Phạm Bá Ngoan

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678