Back to previous

THÔNG BÁO - LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

13/07/2018

Thông báo - Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Số: 775/2018/TB-OCB - Ngày: 11/06/2018 - Thửa đất 37 - AI496325 (Hà Tây)

- Số: 850/2018/TB-OCB - Ngày: 25/06/2018 - Thửa đất 319 - AQ035454 (Đồng Nai)

- Ngày: 25/06/2018 - Xe Ô tô CHEVROLET

- Số: 922/2018/TB-OCB - Ngày: 03/07/2018 - 03 Xe Ô tô tải CHEVROLET

- Số: 112/2018/TB-CNKG - Ngày: 09/07/2018 - Xe Ô tô HYUNDAI

- Số: 07/2018/TB-CNĐT - Ngày: 16/07/2018 - 2 Xe tải có mui

- Số: 82/2018/TB-CNBL - Ngày: 17/07/2018 - Thửa đất 529 - BD080496 (Sóc Trăng)

- Số: 1052/2018/TB-OCB - Ngày: 25/07/2018 - Thửa đất 121 - W 881007 (Thanh Trì, Hà Nội)

- Số: 1069/2018/TB-OCB - Ngày: 30/07/2018 - 4 Xe Ô tô tải nhãn hiệu JAC

- Số: 858/2018/TB-OCB - Ngày: 25/06/2018 - Thửa đất - Y 994604 (Đông Triều, Quảng Ninh)

- Số: 856/2018/TB-OCB - Ngày: 25/06/2018 - Đất ở tại đô thị - BĐ408275 CH00198 (Hạ Long, Quảng Ninh)

- Số: 857/2018/TB-OCB - Ngày: 25/06/2018 - Thửa đất 107,109 - CH00121, CH00887 (Kinh Môn, Hải Dương)

- Số: 1107/2018/TB-OCB - Ngày: 03/08/2018 - Thửa đất 83,84 - AH813489, AH813491 (Thạch Thất, Hà Nội)

- Số: 1108/2018/TB-OCB - Ngày: 03/08/2018 - Thửa đất 08 - BD550592 (Hạ Long, Quảng Ninh)

- Số: 1175/2018/TB-OCB - Ngày: 14/08/2018 - Trần Xuân Quang (Hà Nội)

- Số: 2281/2018/TB-OCB - Ngày: 14/08/2018 - Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Hà Nội)

- Số: 1254/2018/TB-OCB - Ngày: 27/08/2018 - Thửa đất 59 - BD27 (Tây Ninh)

- Số: 089/2018/TB-LCTCBĐG - Ngày: 06/09/2018 - Xe ô tô tải HYUNDAI

- Số: 1321/2018/TB-OCB - Ngày: 07/09/2018 - 06 ô tô tải Kamaz

- Số: 1345/2018/TB-OCB - Ngày: 11/09/2018 - Nguyễn Quang Huy (Hà Nội)

- Số: 1346/2018/TB-OCB - Ngày: 11/09/2018 - Trần Xuân Huy (Hà Nội)

- Số: 1347/2018/TB-OCB - Ngày: 11/09/2018 - Thái Minh Kha

- Số: 1355/2018/TB-OCB - Ngày: 12/09/2018 - Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Nội)

- Số: 1366/2018/TB-OCB - Ngày: 13/09/2018 - Công ty Đông Nam Á

- Số: 1381/2018/TB-OCB - Ngày: 14/09/2018 - 01 xe nhãn hiệu Mitsubishi loại Mirage

- Số: 1391/2018/TB-OCB - Ngày: 17/09/2018 - 01 ô tô tải nhãn hiệu VInh Phat

- Số: 221/2018/TB-OCB - Ngày: 18/09/2018 - Nguyễn MInh Chánh (Kiên Giang)

- Số: 1426/2018/TB-OCB - Ngày: 20/09/2018 - Lê Thị Vân (Hà Nội)

- Số: 1433/2018/TB-OCB - Ngày: 21/09/2018 - Lê Thị Thanh (Hà Nội)

- Số: 1434/2018/TB-OCB - Ngày: 21/09/2018 - Đỗ Văn Bốn (Hà Nội)

- Số: 38/2018/TB-OCB - Ngày: 27/09/2018 - Nguyễn Thanh Dương (An Giang)

- Số: 1612/2018/TB-OCB - Ngày: 05/10/2018 - Nguyễn Khắc Hải (Hà Nội)

- Số: 1735/2018/TB-OCB - Ngày: 17/10/2018 - Công ty Vinh The Dan (Hải Phòng)

- Số: 30/2018/TB-OCB - Ngày: 22/10/2018 -  Công ty TNHH Nhân Lọc (Nghệ An)

- Số: 1805/2018/TB-OCB - Ngày: 29/10/2018 -  Nguyễn Văn Thìn (Hà Nội)

- Số: 1803/2018/TB-OCB - Ngày: 29/10/2018 -  Phạm Ngọc Anh Tuấn (Long An)

- Số: 1810/2018/TB-OCB - Ngày: 30/10/2018 -  Kiều Thanh Mỹ (Hóc Môn, TP.HCM)

- Số: 2/2018/TB-OCB - Ngày: 15/11/2018 -  Huỳnh Quốc Thanh (Cần Thơ)

-  Số2117/2018/TB-OCB - Ngày: 22/11/2018 -  Trần Thanh Phi Dũng (Bình Tân, TP. HCM)

-  Số:  2281/2018/TB-OCB - Ngày: 12/11/2018 -  Công ty Văn Hóa Việt (TP. HCM)
Số:  2327/2018/TB-OCB - Ngày: 19/12/2018 -  Xe ô tô tải DONGFENG
-   Số 10/2018/TB-OCB – ngày 24/12/2018 -  Trần Thị Mây
Số 2387/2018/TB-OCB – ngày 27/12/2018 - NGUYỄN THỊ LAN NGỌC

Số 2398/2018/TB-OCB – ngày 28/12/2018 - TÔ THỊ KIM HỒNG 

Số 2399/2018/TB-OCB – ngày 28/12/2018 - NGUYỄN VĂN NAM
Số 48/2019/TB-OCB – ngày 09/01/2019 - LÊ CHÍ THANH
Số 111/2019/TB-OCB – ngày 11/01/2019 - XE JAC 60C
Số 185/2019/TB-OCB – ngày 23/01/2019 - TRẦN TUYẾT NGA
Số 20/2019/TB-OCB – ngày 20/01/2019 - HUỲNH PHÚC
-  Số 110/2019/TB-OCB – ngày 11/01/2019 - XE JAC 60C

Số 53/2019/TB-OCB – ngày 14/12/2018 - NGUYỄN VĂN NHI

Số 134A/2019/TB-OCB – ngày 14/01/2019 - ĐÀO THỊ OANH

-  Số 185/2019/TB-OCB – ngày 23/01/2019 - TRẦN TUYẾT NGA

- Số 07/2019/TB-OCB - ngày 18/02/2019 - LÝ VĂN GIANG

- Số 467/2019/TB-OCB - ngày 19/03/2019 - VŨ THỊ THU HÀ
- Số 082/2019/TB-OCB - ngày 21/03/2019 - VI VĂN ĐỊNH
- Số 083/2019/TB-OCB - ngày 21/03/2019 - NGUYỄN VĂN TRIỆU
- Số 680/2019/TB-OCB - ngày 11/04/2019 - PHẠM THỊ VỮNG
- Số 1351/2019/TB-OCB - ngày 17/04/2019 - CÔNG TY HÀ TÂY TÀI SẢN TẦNG 3
- Số 735/2019/TB-OCB - ngày 19/04/2019 - NGUYỄN VĂN THÌN
- Số 736/2019/TB-OCB - ngày 19/04/2019 - NGUYỄN HOÀI NAM

- Số 718/2019/TB-OCB - ngày 17/04/2019 - CÔNG TY HÀ TÂY TÀI SẢN TẦNG 2
- Số 837/2019/TB-OCB - ngày 09/5/2019 - VŨ VĂN NAM

- Số 824/2019/TB-OCB - ngày 07/5/2019 - PHƯƠNG THỊ NGA 

- Số 836/2019/TB-OCB - ngày 09/5/2019 - NGUYỄN THỊ DIỆP

- Số 890/2019/TB-OCB - ngày 15/5/2019 - THỬA ĐẤT 714 VÀ THỬA ĐẤT 715

- Số 08/2019/TB-OCB-CNCT - ngày 08/5/2019 - NGUYỄN VĂN TÁM

- Số 951/2019/TB-OCB - ngày 23/5/2019 - NGUYỄN DUY LỰA

- Số 955/2019/TB-OCB - ngày 23/5/2019 - TRẦN THỊ THANH THÚY
- Số 967/2019/TB-OCB - ngày 27/5/2019 - ĐỖ MINH PHÚC

- Số 966/2019/TB-OCB - ngày 27/5/2019 - NGUYỄN VĂN BÌNH
- Số 151/2019/TB-CNKG - ngày 03/6/2019 - DANH HOÀNG THÀNH
- Số 99/2019/TB-OCB-CNDT - ngày 05/6/2019 - NGUYỄN THANH PHÚC

- Số 1103/2019/TB-OCB - ngày 12/6/2019 - TỈNH BÌNH PHƯỚC
- Số 1091A/2019/TB-OCB - ngày 11/6/2019 - SỐ 1091A
- Số 1091B/2019/TB-OCB - ngày 11/6/2019 - SỐ 1091B
- Số 185/2019/TB-OCB.BL - ngày 20/6/2019 - NGUYỄN HOÀNG ANH

- Số 916A/2019/TB-OCB - ngày 20/6/2019 - NGUYỄN THỊ LIÊN

- Số 917A/2019/TB-OCB - ngày 20/6/2019 - TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

- Số 11/2019/TB-LCTCBĐG - ngày 12/6/2019 - PHAN KHẮC TRUNG

- Số 1282/2019/TB-OCB - ngày 27/6/2019 - CÔNG TY LÊ ANH

- Số 1245/2019/TB-OCB - ngày 28/6/2019 - NGUYỄN NGỌC THÚY

- Số 1246/2019/TB-OCB - ngày 28/6/2019 - CÔNG TY TNHH BẮC HOÀNG

- Số 1247/2019/TB-OCB - ngày 28/6/2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÀNH AN

- Số 118/2019/TB-OCB-CNĐT - ngày 03/7/2019 - NGUYỄN THANH PHÚC

- Số 1253A/2019/TB-OCB - ngày 01/7/2019 - SỐ 1253A

- Số 1278/2019/TB-OCB - ngày 04/7/2019 - SỐ 1278

- Số 1279/2019/TB-OCB - ngày 04/7/2019 - SỐ 1279

- Số 1284/2019/TB-OCB - ngày 05/7/2019 - SỐ 1284

- Số 1285/2019/TB-OCB - ngày 05/7/2019 - SỐ 1285

- Số 1327/2019/TB-OCB - ngày 10/7/2019 - SỐ 1327

- Số 1386/2019/TB-OCB - ngày 19/7/2019 - SỐ 1386

- Số 1282/2019/TB-OCB - ngày 27/6/2019 - PHAN VĂN KHANH

- SỐ 1407A/2019/TB-OCB - ngày 22/7/2019 - SỐ 1407A

- Số 1408A/2019/TB-OCB - ngày 23/7/2019 - PHAN TRÍ ĐỨC

- Số 1443/2019/TB-OCB - ngày 29/7/2019 - NGUYỄN VĂN KÌA & VÕ THỊ HẰNG

- Số 1444/2019/TB-OCB - ngày 29/7/2019 - NGUYỄN VĂN PHỊA & LÊ THỊ CÚC

- Số 1456/2019/TB-OCB - ngày 01/8/2019 - XE ISUZU BIỂN SỐ 62C-09126

- Số 1455/2019/TB-OCB - ngày 01/8/2019 - XE JAC BIỂN SỐ 70C-10504

- SỐ 1458/2019/TB-OCB - ngày 01/8/2019 - XE DONGBEN BIỂN SỐ 66C-06552

- SỐ 1457/2019/TB-OCB - ngày 01/8/2019 - XE OTO TẢI BIỂN SỐ 47C-16881

- SỐ 1481A/2019/TB-OCB - ngày 05/8/2019 - SỐ 1481A

- SỐ 1519/2019/TB-OCB - ngày 08/8/2019 - SỐ 1519

Số 1512A/2019/TB-OCB-ngày 07/08/2016 - SỐ 1512A

Số 1522/2019/TB-OCB-ngày 08/08/2019 - SỐ 1522

- Số 1554/2019/TB-OCB-ngày 15/08/2019 - SỐ 1554

- Số 1570/2019/TB-OCB-ngày 16/08/2019 - SỐ 1570

- Số 1571/2019/TB-OCB-ngày 16/08/2019 - SỐ 1571

- Số 1585/2019/TB-OCB-ngày  20/08/2019 - SỐ 1585

- Số 1593/2019/TB-OCB-ngày 22/08/2019 - SỐ 1593

- Số 1602A/2019/TB-OCB-ngày 23/08/2019 - SỐ 1602A

- Số 1623/2019/TB-OCB-ngày 27/08/2019 - SỐ 1623

- Số 1632/2019/TB-OCB-ngày 27/08/2019 - SỐ 1632

- Số 1641/2019/TB-OCB-ngày 28/08/2019 - SỐ 1641

- Số 1642/2019/TB-OCB-ngày 28/08/2019 - SỐ 1642

- Số 1696/2019/TB-OCB-ngày 04/09/2019 - SỐ 1696

- Số 1678B/2019/TB-OCB-ngày 03/09/2019 - SỐ 1678B

- Số 1686/2019/TB-OCB-ngày 04/09/2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN TV XD NHÀ THÉP ĐẠI VIỆT
- Số 1685A/2019/TB-OCB-ngày 04/09/2019 - CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN MR

- Số 1701/2019/TB-OCB-ngày 05/09/2019 - NGUYỄN VĂN TRỚN

- Số 1684A/2019/TB-OCB-ngày 04/09/2019 - SỐ 1684A

- Số 1721/2019/TB-OCB-ngày 10/09/2019 - SỐ 1721

- Số 1722/2019/TB-OCB-ngày 10/09/2019 - SỐ 1722

- Số 1727/2019/TB-OCB-ngày 10/09/2019 - VÕ THỊ MỸ

- Số 1728/2019/TB-OCB-ngày 10/09/2019 - MAO KIỆT HOA

- Số 1813B/2019/TB-OCB-ngày 23/09/2019 - SỐ 1813B

- Số 1940A/2019/TB-OCB-ngày 09/10/2019 - SỐ 1940A

- Số 1940B/2019/TB-OCB-ngày 09/10/2019 - SỐ 1940B

- Số 1941/2019/TB-OCB-ngày 10/10/2019 - SỐ 1941

- Số 1986/2019/TB-OCB-ngày 16/10/2019 - SỐ 1986

- Số 265/2019/TB-CNKG-ngày 23/10/2019 - Khách hàng Lương Trường Vũ

- Số 2096/2019/TB-OCB-ngày 29/10/2019 - Khách hàng Nguyễn Thị Thà

- Số 2171/2019/TB-OCB-ngày 13/11/2019 - SỐ 2171

- Số 2186A/2019/TB-OCB-ngày 18/11/2019 - Khách hàng Lương Minh Tùng

- Số 2195A/2019/TB-OCB-ngày 20/11/2019 - SỐ 2195A

- Số 2206/2019/TB-OCB-ngày 21/11/2019 - SỐ 2206

- Số 2218/2019/TB-OCB-ngày 25/11/2019 - SỐ 2218

- Số 2219/2019/TB-OCB-ngày 25/11/2019 - SỐ 2219

- Số 2269A/2019/TB-OCB-ngày 30/11/2019 - SỐ 2269A

- Số 299/2019/TB-OCB-ngày 25/12/2019 - Khách hàng Hoàng Duy Hưng

- Số 298/2019/TB-OCB-ngày 25/12/2019 - Khách hàng Lê Thị Quyên

- Số 297/2019/TB-OCB-ngày 25/12/2019 - Khách hàng Vũ Văn Bình

- Số 2425/2019/TB-OCB-ngày 26/12/2019 - Khách hàng Hồng Vĩnh Kiên

- Số 2427A/2019/TB-OCB-ngày 26/12/2019 - Công ty CPTM Hà Tây

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678