Back to previous

OCB ĐỒNG HÀNH CÙNG SME THUỘC CHUỖI CUNG ỨNG

12/06/2020

Ngày 11/6, tại TP. HCM đã diễn ra hội thảo “Tài trợ chuỗi cung ứng và bình đẳng giới cho các doanh nghiệp cung ứng”, với sự tham gia của đại diện Lãnh sự quán Anh, Hiệp hội Công nghiệp Việt Nam, IFC cùng đại diện của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Hồ Chí Minh. Trong đó, OCB là ngân hàng tham gia và trình bày các giải pháp trong sự kiện.