Trở lại trang trước

OCB lãi 1.119 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019

31/07/2019

Ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh nửa đầu năm nay với tổng tài sản tăng 8,1% so với 2018, đạt 108.114 tỷ đồng.
Ngân hàng OCB vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, ghi nhận tình hình khả quan với lợi nhuận trước thuế 1.119 tỷ đồng. Tổng thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 2.742 tỷ đồng, gấp 106% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 77% và từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 50% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tiếp tục được quản lý tốt với chỉ số hiệu quả chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) ở mức 43%.
Tổng tài sản 108.114 tỷ đồng, cao hơn 8,1% so với năm 2018. Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, dư nợ cho vay tại ngày 30/6 hơn 67.500 tỷ đồng, tăng 20% và tổng huy động thị trường một hơn 79.000 tỷ đồng, vượt 12% so với cuối 2018.
Đại diện OCB nhìn nhận, quản lý chi phí hoạt động tốt và gia tăng nguồn thu từ mảng dịch vụ đến từ chiến lược đầu tư ngân hàng số, hiện đại hóa hệ thống nội bộ, tăng năng suất, đẩy mạnh bán lẻ trong những năm gần đây của ngân hàng.