1800 6678Miễn phí cuộc gọi 24/7
Search
Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

Bảo Hiểm

BẢO HIỂM TÍN DỤNG

BẢO HIỂM TÍN DỤNG

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI

  • Sản phẩm bảo vệ người vay
  • Chi phí thấp, quyền lợi cao.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Khách hàng sẽ được đối tác bảo hiểm OCB thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm (gồm dư nợ gốc và lãi phát sinh có mua bảo hiểm).
  • Chi phí thấp, quyền lợi cao.
  • Bảo vệ người vay vốn, an tâm sự dụng vốn vay.

http://ocb.com.vn
ocb_webiste