Cấp Tín Dụng Bổ Sung Vốn Lưu Động Cho Khách Hàng Vệ Tinh Của Tập Đoàn FLC

Cấp Tín Dụng Bổ Sung Vốn Lưu Động Cho Khách Hàng Vệ Tinh Của Tập Đoàn FLC

Là giải pháp tài chính đơn giản, phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và phát triển nhóm khách hàng vệ tinh thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, từ đó giúp ổn định nguồn tài chính và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân) là: Đơn vị thi công công trình, cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị cho Tập đoàn FLC (bao gồm cả Công ty có liên quan của Công ty CP Tập đoàn FLC) và thỏa điều kiện cấp tín dụng của OCB.

Đặc tính sản phẩm

Mục đích tài trợ
Cấp tín dụng, bảo lãnh phục vụ thi công, xây lắp, cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa cho Tập đoàn FLC.
Phương thức tài trợ
Hạn mức tín dụng hoặc Từng lần.
Phương thức trả nợ
Trả gốc, lãi vay linh hoạt căn cứ vào khả năng chi trả của khách hàng, đảm bảo quản lý dòng tiền hiệu quả.
Tổng mức vay vốn
Tổng mức vay vốn theo chương trình tối đa 10 tỷ/Khách hàng
Cấp tín dụng
Cấp tín dụng thông qua quản lý dòng tiền từ hợp đồng kinh tế ký giữa KH vệ tinh và Tập đoàn FLC, không yêu cầu TSBĐ khác như BĐS, PTGT,...

Điều kiện cấp tín dụng

  • Xếp hạng tín dụng từ C1 trở lên
  • Thời gian thành lập tối thiểu 24 tháng;
  • Không có nợ nhóm 2 trong 12 tháng và nợ xấu trong 36 tháng gần nhất;
  • Có thời gian thi công, xây lắp, cung cấp nguyên vật liệu cho FLC tối thiểu 12 tháng/ Thực hiện tối thiểu một công trình/ Thực hiện tối thiểu một hợp đồng kinh tế tương tự có giá trị bằng giá trị hợp đồng OCB tài trợ.
  • Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm tài chính.

Tiện ích vượt trội

  • Không yêu cầu  tài sản cầm cố, thế chấp đối với bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng và với tỷ lệ ký quỹ thấp nhất (chỉ tối đa 0% với bảo lãnh dự thầu và thực hiện hợp đồng; tối đa 20% đối với bảo lãnh còn lại);
  • Phát hành bảo lãnh thanh toán không TSBĐ, trên cơ sở quản lý nguồn thu từ Hợp đồng ký giữa KH và FLC;
  • Tỷ lệ giải ngân khoản vay/(trên) nguồn thu từ Hợp đồng kinh tế ký giữa KH vệ tinh và FLC lên đến 70% (nguồn thu đã hình thành), 50% (nguồn thu hình thành trong tương lai)
  • Tỷ lệ giải ngân lên đến 95% giá trị định giá TSBĐ là BĐS (nếu thế chấp BĐS)
  • Hồ sơ, thủ tục, quy trình đơn giản, nhanh gọn.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cả Doanh nghiệp tư nhân) là: Đơn vị thi công công trình, cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị cho Tập đoàn FLC (bao gồm cả Công ty có liên quan của Công ty CP Tập đoàn FLC) và thỏa điều kiện cấp tín dụng của OCB.

Thủ tục đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678