Back to previous

TRƯỞNG PHÒNG SẢN PHẨM CHO VAY THẾ CHẤP

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
28-02-2022

Job description

- Nhận định, đánh giá định kỳ thông tin thị trường, thông tin sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh
- Hoạch định, xây dựng phát triển sản phẩm và chương trình bán hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng bán lẻ và nhu cầu thị trường
- Lập kế hoạch cải tiến và duy trì các sản phẩm có hiệu quả dựa trên cơ sở phân tích hiệu quả tài chính thông tin phản hồi của khách hàng và của đơn vị kinh doanh;
- Tổ chức xây dựng chính sách giá cho sản phẩm theo từng thời kỳ;
- Đào tạo cho Đơn vị kinh doanh về sản phẩm, quy trình cho vay theo sản phẩm/ chương trình đặc thù
- Định hướng, giải quyết các khó khăn vướng mắc của Đơn vị kinh doanh liên quan đến sản phẩm, quy trình cho vay theo sản phẩm/ chương trình đặc thù, giá, chính sách, định hướng bán hàng
- Tổ chức, theo dõi, giám sát và quản lý các giới hạn/ ngưỡng kiểm soát của các chương trình/ chính sách, của các sản phẩm dịch vụ; thực hiện cảnh báo sớm và đưa ra/ đề xuất các biện pháp, đầu mối tổ chức/ theo dõi việc thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro;
- Phối hợp với các Đơn vị trong Khối RB triển khai các chương trình khuyến mãi, thi đua và kế hoạch truyền thông
- Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả của sản phẩm (Doanh thu, Chi phí, Quá hạn, Lợi nhuận theo sản phẩm);
- Xây dựng, cải tiến quy trình phê duyệt và bán sản phẩm
- Trực tiếp và/ hoặc phối hợp với các Đơn vị trong và ngoài Khối RB xây dựng quy trình phê duyệt và bán sản phẩm; quy trình phê duyệt, giải ngân; quy trình kiểm soát khoản vay, khách hàng sau bán sản phẩm; quy trình thực hiện trên các chương trình, ứng dụng quản lý
- Tổ chức thực hiện số hóa các sản phẩm phù hợp định hướng của Ngân hàng
- Định hướng, tư vấn, giải quyết các khó khăn vướng mắc của Đơn vị kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ, hệ thống, …thuộc phạm vi của Phòng
- Triển khai các chương trình thúc đẩy công tác tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ Đơn vị kinh doanh trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng
- Tổ chức xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng như chính sách cho vay thông qua đối tác, các chương trình khuyến khích bán hàng, …
- Theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai các sản phẩm/ chương trình cho vay tại Khu vực/ ĐVKD để tạo cơ chế thúc đẩy tăng trưởng dư nợ và/ hoặc các chỉ tiêu được giao
- Phối hợp với Trung tâm Marketing và truyền thông để thiết kế các chương trình marketing và quảng cáo để thúc đẩy bán hàng
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Khối xác định cơ hội bán chéo dành cho khách hàng tham gia các sản phẩm, dịch vụ cho vay
- Phối hợp xây dựng, đóng gói các gói sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng bán lẻ để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng với ngân hàng, tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa khách hàng với ngân hàng
- Hỗ trợ Đơn vị kinh doanh trong công tác bán hàng, phát triển khách hàng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng
- Quản lý và cải tiến hệ thống trong phạm vi nhiệm vụ của Phòng
- Định kỳ phân tích, đánh giá kết quả triển khai sản phẩm/ chương trình cho vay thế chấp; phân tích, đánh giá hiệu quả của từng sản phẩm/ từng chương trình, chính sách cho vay
- Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy trình, quy định, mẫu biểu liên quan đến công tác của Phòng
- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên     
- Có kiến thức Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 03 năm.
- Có kinh nghiệm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tối thiểu 03 năm.
- Có kinh nghiệm vị trí quản lý Phòng/ hoặc vị trí tương đương tối thiểu 02 năm   

* Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ: pns.tuyendung@ocb.com.vn
Customer support
(84) 28 7305 6678