Back to previous

SENIOR IT SECURITY

Workplace
TP. Hồ Chí Minh
Number of recruits
1
Expired date
30-11-2021

Job description

 • Xây dựng kiên trúc, nền tảng Công nghệ bảo mật theo tiêu chuẩn.
 • Thực hiện quản lý, vận hành hệ thống, xây dựng, quản lý các công cụ, thực thi kiểm soát truy cập tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của bộ phận.
 • Triển khai các thiết bị bảo mật chuyên dụng, hướng dẫn sử dụng các công cụ bảo mật cho toàn hệ thống
 • Giám sát các công cụ bảo mật đã được triển khai.
 • Khắc phục các sự cố về bảo mật
 • Kiểm soát định kỳ việc bảo trì, nâng cấp các thiết bị bảo mật.
 • Tư vấn, quét lổ hổng bảo mật liên quan hệ điều hành & các ứng dụng
 • Nghiên cứu, thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật CSDL.
 • Thiết lập báo cáo định kỳ, giám sát hiệu năng hoạt động các thiết bị bảo mật, kiểm soát toàn bộ các quá trình thực hiện, thay đổi cấu hình hệ thống.
 • Tinh chỉnh, tối ưu hóa các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của bộ phận.
 • Báo cáo trực tiếp: Trưởng Bộ phận An toàn thông tin
 • Địa điểm làm việc: 40A - B Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình.

Job requirements

 •  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có các chứng chỉ CCNA/MCSA/CEH…
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về Hệ thống, Mạng và Bảo mật
 • Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Job tags

Customer support
(84) 28 7305 6678