Back to previous

OCB ĐƯỢC MOODY’S TĂNG MỨC TÍN NHIỆM ĐỐI TÁC LÊN B1

24/08/2018

OCB ĐƯỢC MOODY’S TĂNG MỨC TÍN NHIỆM ĐỐI TÁC LÊN B1
Trong tháng 8, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s đã nâng bậc đối với xếp hạng Rủi ro đối tác dài hạn  (Long-term Counter party risk rating) và đánh giá rủi ro đối tác của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) từ B2 lên B1, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng được tổ chức này đánh giá về tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, được thúc đẩy nhờ sử dụng ngày càng hiệu quả lao động và vốn trong nền kinh tế.