Back to previous

TÍNH NĂNG KHÓA THẺ

04/10/2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG KHÓA THẺ TẠM THỜI QUA DỊCH VỤ SMS

Nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng chủ động khóa Thẻ để ngăn ngừa các rủi ro có khả năng phát sinh khi chưa liên hệ được với Hotline 18006678, Ngân hàng OCB trân trọng gửi đến khách hàng tính năng khóa thẻ tạm thời qua dịch vụ SMS.
Hình thức: Khách hàng soạn tin nhắn để khóa Thẻ tạm thời.
Cú pháp khóa tất cả các Thẻ hiện hữu của khách hàng: chỉ áp dụng cho số điện thoại của chủ Thẻ chính:

Soạn: OCB_KHOATHE_A gửi 6067 để khóa Thẻ KH
(Với: "A" là số CMND/CCCD/hộ chiếu của Chủ Thẻ chính.
"_" là 1 khoảng trắng)
Ví dụ: soạn tin OCB KHOATHE 123456 gửi 6067

Cú pháp khóa Thẻ được chỉ định: áp dụng cho Thẻ chính và Thẻ phụ:

Soạn: OCB_KHOATHE_A_B gửi 6067 để khóa Thẻ KH
(Với "A" là số CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ Thẻ chính
"B" là 6 số cuối của Thẻ
"_" là 1 khoảng trắng)
Ví dụ: soạn tin OCB KHOATHE 351486067 123456 gửi 6067
Trong đó:
+ Số điện thoại của chủ Thẻ chính có thể nhắn tin khóa thẻ cho thẻ chính hoặc cho thẻ phụ,
+ Số điện thoại của chủ Thẻ phụ chỉ có thể nhắn tin khóa thẻ cho Thẻ phụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Related news

See more
Customer support
(84) 28 7305 6678