Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Loại hình tiết kiệm với nhiều hình thức lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn phong phú, khách hàng an tâm khi gửi tiền tại Ngân hàng

Tiện ích:

 • Tiền gửi của quí khách được bảo đảm an tòan bí mật và được OCB mua bảo hiểm tiền gửi.
 • Dùng để đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại ngân hàng.
 • Xác nhận khả năng tài chính cho Quý khách đi du lịch và học tập ở nước ngoài, thực hiện chuyển tiền thanh toán chi phí và tiền học phí ở nước ngoài.
 • Quý khách được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 • Quý khách có thể rút vốn trước hạn khi có nhu cầu.
 • Quý khách có thể gửi tiền một nơi và rút tiền nhiều nơi tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc OCB.

Đặc điểm:

 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiểu:

Tiền gửi bằng VND: 100.000 VNÐ.

Tiền gửi bằng USD: 50 USD.

 • Kỳ hạn gửi:

-  Bằng VND:

 ·   1 tuần, 2 tuần, 3 tuần.

 ·   Từ 1 tháng đến 36 tháng (có thể thay đổi từng thời kỳ)

Bằng USD:

 ·   Từ 1 tháng đến 13 tháng (có thể thay đổi từng thời kỳ)

 • Phương thức trả lãi: đầu kỳ, hàng tháng, hàng 3 tháng, hàng 6 tháng, cuối kỳ.
 • Lãi suất: Theo lãi suất tiền gửi tiết có kỳ hạn do OCB công bố tại thời điểm gửi tiền. (xin vui lòng tham khảo bảng lãi suất).
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp